Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHƯƠNG CACBON

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mộc Miên
Ngày gửi: 18h:22' 12-08-2017
Dung lượng: 353.0 KB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
NHÓM CACBON
Câu nào ĐÚNG trong các câu sau?
Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu dẫn điện.
Than chì mềm do cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.
Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.
Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hóa -4 và +4.
2. Để xác định hàm lượng % cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt gang trong oxi dư. Sau đó, xác định hàm lượng khí CO2 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang lượng là 5g và khối lượng kết tủa thu được là 1g thì hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang là:
a. 2 b. 3,2 c. 2,4 d. 2,8
3. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kêt tủa hoàn toàn ion Al3+?
a. 15ml b. 10ml c. 30ml d. 12ml
4. Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?
a. Na2O, NaOH, HCl b. Al, HNO3 đặc, KClO3 c. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3 d. NH4Cl, KOH, AgNO3
5. Loại thủy tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là:
a. K2O.CaO.4SiO2 b. K2O.2Cao.6SiO2 c. K2O.CaO.6SiO2 d. K2O.3CaO.AgNO3
6. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C và O là mC:mO = 3:8. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử là:
a. 1:1 b. 2:1 c. 1:2 d. 1:3
7. Hợp chất B có 27,8% C và 72,2% O về khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử chất B là:
a. 1:1 b. 1:2 c. 2:1 d. 1:3
8. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau đều tạo ra sản phẩm đều là chất khí?
a. C và CuO b. CO2 và NaOH c. CO và Fe2O3 d. C và HNO3 đặc
9. Hỗn hợp khí gồm 3,2g O2 và 8,8g CO2. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là:
a. 12g b. 22g c. 32g d. 40g
10.Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol 1:1 cần 8,96 lít CO (đktc). Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:
a. 33,33% và 66,67% b. 66,67% và 33,33% c. 40,33% và 59,67% d. 59,67% và 40,33%
11.Khí CO2 không thể dùng để dập tắt đám cháy chất nào sau đây?
a. Magie b. Cacbon c. Photpho d. Metan
12.Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m3 khí CO (đktc) theo sơ đồ phản ứng: 2C + O2 ( 2CO. Hiệu suất của phản ứng này là:
a. 80% b. 85% c. 70% d. 75%
13. Silic chỉ phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
a. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng b. F2, Mg, NaOH c. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH d. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl
14.Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:
a. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy. b. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng
c. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3 d. Cho Si tác dụng với NaCl
15.Có một hỗn hợp gồm Si và Al. Hỗn hợp này phản ứng được với dãy các dung dịch nào sau đây?
a. HCl, HF b. NaOH, KOH c. Na2CO3, KHCO3 d. BaCl2, AgNO3
16.Để sản xuất 100kg loại thủy tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiều kg Na2CO3,với hiệu suất của quá trình
 
Gửi ý kiến