Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Lý thuyết khó và BTTN chương 1: Dao động cơ (có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thanh Tú
Ngày gửi: 15h:46' 13-08-2017
Dung lượng: 186.0 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
Buổi 8
Ôn tập chương 1: DAO ĐỘNG CƠ

Họ và tên: Số câu đúng:

Bài 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Câu hỏi
Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:
A. B. C. D. 
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: 
Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t = 1,5s là:
A. . B. . C. . D. .
Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: (cm). Chu kỳ của dao động là
A. B. C. D. 
Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ 3 cm thì vận tốc của nó là . Tần số dao động của vật là
A. 25 Hz B. 0,25 Hz C. 50 Hz D. 50Hz
Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc lò xo ?
A. B. C. D. 
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kỳ T. Độ cứng của lò xo là:
A. B. C. D. 
Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100N/m, (lấy ) dao động điều hòa với chu kỳ:
A. B. C. D. 
Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau là:
A. B. C. D. 
Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6 cm. Xác định li độ của vật để thế năng của vật bằng động năng của nó.
A. B. C. D. 
Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ
A. B. C. D. .
Dao động tắt dần là một dao động có
A. Biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian.
C. ma sát cực đại. C. tần số giảm dần theo thời gian.
Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất ? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy .
A. 10,7 km/h B. 34 km/h C. 106 km/h D. 45 km/h
Hai dao động nào sau đây gọi là cùng pha ?
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động vuông pha có biên độ và nhận các giá trị nào sau đây ?
A. . B. C. D. 
Cho hai dao động cùng phương, cùng tần số: và . Dao động tổng hợp của chúng có dạng:
A. B. 
C. D. 
Đoàn quân đi đều bước qua cầu có thể gây hỏng hoặc sập là do :
A. Dao động cưỡng bức B. Cộng hưởng cơ học C. Dao động tắt dần D. Dao động tự do
Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc (, tần số f và chu kì T của dao động điều hòa
A. ( = 2( f = B. (/2 = ( f = C. T = = D. ( = 2(T = 
Một chất điểm dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 12cm. Quãng đường chất điểm thực hiện trong 1 chu kì dao động là :
A. 6 cm B. 12 cm C. 24 cm D. 36 cm
Vật dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 8cm với chu kì 0,2s. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật ở vị trí có li độ x = A/2 theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là
A.
 
Gửi ý kiến