Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhờ Thầy Cô giải giúp bài Đại Số 10. Cảm ơn Thầy Cô.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khả Vĩ
Ngày gửi: 18h:58' 16-08-2017
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Chứng minh phản chứng:
Bài 1: Cho a,b là 2 số dương. CM: Nếu d là số nguyên dương bé nhất thoả mãn d=ax+by (với x,y là các số nguyên) thì d là ước chung lớn nhất của a và b
Bài 2: Giả sử A và B là hai số khác nhau nào đó gồm 7 chữ số khác nhau lập từ 7 chữ số 1;2;3;4;5;6;7. CM: không có số nào chia hết cho số còn lại.
Bài 3: Cho a,b,c,p,q,r là các số thực. Nếu  và  thì 
CM: 
Bài 4: Cho m,n là các số nguyên dương. Nếu các số  và  nguyên tố cùng nhau thì m,n cũng là các số nguyên tố cùng nhau.
Bài 5: CM: không có các số nguyên x,y,z nào thoả mãn: 

Bài 6: CM: Một phương trình bậc 2 với các hệ số đều là số nguyên lẻ thì không thể có nghiệm hữu tỉ.
Bài 7: Cho 2k+1 số thực (với k là số tự nhiên) thoả mãn điều kiện: Tổng của (k+1) số bất kỳ trong chúng lớn hơn tổng của k số còn lại. CMR: tất cả các số đã cho đều dương
Bài 8: CM bằng phản chứng định lý: Có vô số số nguyên tố có dạng 4k+3 ()

No_avatar

Bài 5:Giả sử tồn tại các số nguyên x,y,z thỏa mãn  

Ta có:VP tận cùng là 5=> VT cũng tận cùng là 5=>    tận cùng là 5 mà  tận cùng là 1 hoặc 9 ,   tận cùng là 1 hoặc 5 nên  tận cùng là 2,6,0,4(vô lí) suy ra đpcm
Bài 7: 

              

Cộng vế theo vê ta được:

               => 

Tương tự với các số còn lại

 

No_avatar

Nguyễn Khả Vĩ cảm ơn Nguyễn Kim Hùng rất nhiều.

No_avatar

Nhờ Thầy Cô giúp. Cảm ơn Thầy Cô.

1/.Giải phương trình (x-1) =x-32

2/.Giải hệ phương trình:  +3

3/.Cho a,b,c,p,q,r là các số thực. Nếu ar-2bq+cp=0 và . Thì 

 
Gửi ý kiến