Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT CN7 vnen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:20' 19-08-2017
Dung lượng: 27.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ
Lớp 7 mô hình trường học mới
(Kèm theo Công văn số /BGDĐT-GDTrH ngày của Bộ GDĐT)

I. Khung phân phối chương trình
1. Hướng dẫn chung
Khung phân phối chương trình (PPCT) này quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình, áp dụng cho lớp 7 mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016.
Thời lượng quy định tại Khung PPCT áp dụng cho các trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày. Tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo kết thúc học kì I và kết thúc năm học thống nhất cả nước.
Căn cứ Khung PPCT, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường. Các trường có điều kiện dạy học 2 buổi/ngày có thể điều chỉnh PPCT và tăng thời lượng dạy học cho phù hợp.
2. Khung phân phối chương trình

Số tuần
thực hiện
Số tiếtTổng
Ôn tập Kiểm tra,
dự phòng

Cả năm
35
46
6

Học kì 1
18
32
3

Học kì 2
17
14
3


Kết thúc Học kì 1: Kết thúc phần Nông – Lâm – Ngư nghiệp.
II. Gợi ý phân phối chương trình chi tiết
TT
Bài
Tên bài
Thời lượng
(tiết)

HỌC KỲ 1: KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP (32 tiết)

1
Mở đầu về Nông nghiệp
2

2
Vai trò, đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng và các phương thức trồng trọt
3

3
Một số cây trồng có giá trị xuất khẩu ở nước ta
2

4
Vai trò, đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng và các phương thức chăn nuôi
3

5
Một số giống vật nuôi đặc sản ở nước ta
2

6
Giới thiệu chung về lâm nghiệp
3

7
Trồng và chăm sóc rừng
3

8
Bảo vệ và khai thác rừng
2

9
Giới thiệu chung về ngư nghiệp
2

10
Nuôi thuỷ sản
3

11
Một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu ở nước ta
2

12
Khai thác bảo vệ nguồn lợi hải sản
2

13
Bảo vệ môi trường và an toàn trong nông nghiệp
3

HỌC KỲ 2: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

MÔ ĐUN 1: TRỒNG TRỌT (14 tiết)

1
Đất trồng
2

2
Giống cây trồng
2

3
Phân bón cây trồng
2

4
Phòng trừ sâu bệnh cây trồng
2

5
Kỹ thuật trồng trọt
2

6
Thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thu sản phẩm trồng trọt
2

7
Nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt
2

MÔ ĐUN 2: CHĂN NUÔI (14 tiết)

1
Giống vật nuôi

3

2
Thức ăn vật nuôi

3

3
Chuồng trại và vệ sinh môi trường sống của vật nuôi

2

4
Chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi

2

5
Phòng chống bệnh cho vật nuôi
2

6
Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi

2

MÔ ĐUN 3: CÔNG NGHIỆP TRONG NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP (14 tiết)

1
Vai trò của máy móc, thiết bị trong nông – lâm - ngư nghiệp
3

2
Máy móc, thiết bị dùng trong nông nghiệp
3

3
Máy móc, thiết bị dùng trong lâm nghiệp
3

4
Máy móc, thiết bị dùng trong ngư nghiệp
3

5
Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp
2

III. Một số vấn đề cần lưu ý
1. Về việc thực hiện chương trình chi tiết
- Nội dung chương trình Công nghệ 7 được biên soạn theo tinh thần tự chọn bắt buộc theo mô đun:
+ Khối kiến thức bắt buộc gồm các kiến thức cốt lõi, cơ bản liên quan tới Nông – Lâm – Ngư nghiệp
+ Khối kiến thức tự chọn bắt buộc gồm 3 mô đun: Trồng trọt ; Chăn nuôi; Công nghiệp trong Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Học sinh sẽ được chọn học 1 trong 3 mô đun đó. Việc lựa chọn các mô đun cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường có thể chủ động biên soạn thêm các mô đun khác phù hợp với đặc thù của địa phương, vùng miền.
- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường, có thể bố trí dạy học linh hoạt thứ
 
Gửi ý kiến