Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

IOE LỚP 4 - VÒNG 1- 35

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thành
Ngày gửi: 05h:18' 20-08-2017
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 700
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4
Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer
What ……..his name ?
a. is b. are c. this d. bye
2. May I ………..out ?
a. open b. go c. come d. say
3. What colour is this ? – It’s………book.
a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I’m in ……….4 A.
a. grade b. class c. classes d. grades
5. They …………from France.
a. is b. am c. is d. are
6. Where …………you from ? –I’m from Laos.
a. is b. are c. am d. do
7. ……….is Tom from ? – England.
a. What b. When c. Where d. How
8. Is ………..school big ?
a. you b. your c. yous d. yours
9. Tom is my ……….., too.
a. he b. she c. friend d. be
10. Your book …………..small.
a. it b. is c. it’s d. are
Bài 2: Fill in the blank
Good mo_ _ing, Peter.
I like orange jui_e.
This _ _ a ruler.
Where is Minh from ? - _ _is from Paris.
_esk
f _ ower
_ m
b_ _k
This is my r_om.
chi _ ken
Bài 3: Matching
1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange
a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút
f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi
1………2……..3……4…….5……6……7……8……9……10…….
Vòng 2: Bài 1: Matching
1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow
6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star
a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ
f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay
1…….2……..3…….4……….5…..6…….7……8………9……..10……….
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. How old is she ?
________________________________________
2. is name His Long.
_________________________________________
3. Miss is my teacher. Lien
_______________________________________________________________
4. This an is apple
________________________________________________________________
5. many There are rooms in the house.
________________________________________________________________
6. is your old sister ? How
________________________________________________________________
7. How you now ? are
________________________________________________________________
8. teacher mother a My is
________________________________________________________________
9. My Nga. name is
________________________________________________________________
10. Nice to you, meet Tommy.
________________________________________________________________
Bài 3: Fill in the blank
I’m seven years o _ _ .
H _ _ name is Mary.
Your scho_ _ is big.
St _ _ d up, please.
This _ _ my teacher.
How _ _ e you ?
I’m fine, th _ _ _ you.
I’m se _ en years old.
Where are you f _ _ _ ?
What s _ bject do you like ?
Vòng 3: Bài 1: Choose the correct answer
This gift is ……you.
a. on b. in c. for d. at
2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.
a. at b. from c. on d. to
3. ……….birthday to you!
a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily
4. Are they students ? Yes, ……………..
a. they are b. they do c. are they d. are their
Bài 2: Matching
1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house
6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà
No_avatar

minh thich vong 5

No_avatar

Đề thi rất hay và chi tiết, có thể tham khảo vì có những câu rất giống trong đề kiểm tra.....

 

 

...

 

..

 

 

Có nên mua căn hộ Đức Long GoldenLand Quận 7 ? anh chị thắc mắc có thể tham khảo dự án Sài Gòn Skyview quận 8 trong phía  Nam, hoặc ghé qua tham khảo mấu chung cư Lancaster Quận 1 hoặc ghé qua Quận 7 thao khảo dự án căn hộ The Elysium nhé .

 Chính thức mở bán dự án chung cư Cô Giang Quận 1 giá gốc với kinh phí rẻ nhất từ chủ đầu tư, còn một số xuất nội bộ của dự án căn hộ riverfront residence .

http://www.canhoestellaheights.com/

khăn lạnh giá rẻ tại hà nội

Dự án Pegasuite Quận 8

No_avatarf

Xấu hổ minh muon ket ban Mỉm cười

 
Gửi ý kiến