Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thang 08,09 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:07' 20-08-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TX AYUN PA
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Số : / KH-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 & 9 /2017

1. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 – 2/9/2017) và chào mừng năm học mới 2017 – 2018.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia tốt chương trình BDTX hè 2017, qua đó nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, những nội dung quan điểm của Đảng về công tác lý luận chính trị trong các trường học, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy.
- Quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị về Chỉ thị và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông năm học 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT.
- Tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh ngày khai giảng năm học mới được thống nhất trong toàn tỉnh ( ngày 05/9/2017).
2. TỔ CHỨC CÁN BỘ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
- Cán bộ quản lý làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại khi đã hết nhiệm kỳ.
- Thông báo hợp đồng GV-NV trong năm học 2017-2018.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, kiện toàn tổ chức nhà trường trước ngày 30/9/2017.
- Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 nộp về phòng GD&ĐT trước ngày 05/10/2017.
3. CÔNG TÁC THÁNG 8/2017
3.1 Bồi dưỡng chính trị
a. Thành phần: Tất cả CBQL, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Phòng GD-ĐT, được chia làm 03 lớp như sau:
- Lớp 1: Gồm CBQL, GV, NV các trường THCS, trường THCSDT nội trú và trường TH-THCS Lê Văn Tám (THCS).
b. Thời gian: Từ ngày 16-17/8/2017.
c. Địa điểm:
- Lớp 1: Học tại Trung tâm GDTX thị xã;
3.2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho CBQL: Tất cả CBQL cấp Tiểu học và THCS
- Thời gian: Từ ngày 18-20/8/2017;
- Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT;
3.3. Hướng dẫn sử dụng tài liệu BDTX
- Thành phần: Tất cả CBQL, GV THCS:
- Thời gian: (01 ngày) Ngày 15/8/2017.
- Địa điểm: Cấp THCS tổ chức tại trường THCS Nguyễn Huệ.
3.4. Tập huấn ứng dụng CNTT năm học 2017 - 2018
a. Thời gian: Ngày 25/8/2017 (1 ngày)
b. Địa điểm: Tại trường TH Nay Der, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.
c. Nội Dung tập huấn:
- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử đến các đơn vị giáo dục trên địa bàn thị xã.
- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học SMAS 3.0.
d. Thành phần: Hiệu trưởng và 1 giáo viên phụ trách CNTT của trường ( Khi tham gia lớp tập huấn phải mang theo máy tính xách tay để thực hành).
Lưu ý: Công tác bồi dưỡng thường xuyên bồi dưỡng chính trị hè 2017 thực hiện tại Kế hoạch số 18/PGDĐT ngày 11/8/2017 của Phòng GD-ĐT thị xã.
+ Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 báo cáo về Phòng GD-ĐT trước ngày 10/9/2017.
3.5. Tham dự Tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 dự kiến vào ngày 30/8/2017.
- Thành phần tham dự Hội nghị tổng kết gồm: CBQL, CTCĐ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017.
- Địa điểm: Tại Hội trường 10/8 của UBND thị xã.
3.6. Lập danh sách học bổng lớp 8, lớp 9 năm học 2017 - 2018 gửi báo Gia Lai ( lưu ý không trùng với các loại học bổng khác cùng thời điểm tháng 8/2017). Nộp danh sách trước ngày 16/8/2017 cho đ/c Long.
3.7. Họp phụ huynh toàn trường vào ngày 26/8/2017.
3.8. Thầy
 
Gửi ý kiến