Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn cập nhật sổ điểm, học bạ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thụy Hưng Hảo
Ngày gửi: 15h:37' 22-08-2017
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN

Số /CV - BC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Bình Chuẩn, ngày 04 tháng 09 năm 2013

“Về việc làm sổ điểm lớp và học bạ”Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Nay nhà trường hướng dẫn các đồng chí GVCN lớp thực hiện các nội dung sau:
Công tác làm sổ điểm lớp:
GVCN nhận danh sách lớp chủ nhiệm; lấy học bạ xếp theo danh sách lớp (nhận đủ số học bạ theo danh sách lớp, còn thừa trả lại văn phòng), kiểm tra thông tin học sinh về: Họ và tên, ngày tháng năm sinh (theo giấy khai sinh).
Lấy thông tin học sinh trong giấy khai sinh và học bạ, để cập nhật trang sơ yếu lí lịch của tài khoản lớp chủ nhiệm . Cập nhật đầy đủ thông tin một cách chính xác ở các ô, cột qui định, cột nào chưa rõ phải hỏi P.Hiệu trưởng.
Cập nhật trang lý lịch lưu ý: (1). Phần thông tin cá nhân, xác định giới tính, ghi rõ ngày tháng năm sinh, nơi sinh ghi như khai sinh (nếu nơi sinh chỉ ghi địa danh, Gv cần xác định rõ huyện, tỉnh ghi nơi sinh), dân tộc, tôn giáo (2). Ghi rõ học tên cha, mẹ, nghề nghiệp, số điện thoại, (3). Chổ ở hiện tại ghi rõ cụ thể số nhà, khu phố, nếu tạm trú ghi rõ; (VD: thuộc diện: chọn KT2), (4). Hộ khẩu ghi rõ theo hộ khẩu (Lưu ý nếu HS tạm trú ghi đầy đủ mục (3) và (4), HS thường trú chỉ ghi mục (4)). Cuối cung sau khi cập nhật đầy đủ thầy/cố nhớ lưu lại. sang cửa sổ 2 (Hoàn cảnh) Mục hoàn cảnh gia đình, HS thuộc dạng nào chọn vào ô đó. Sang cửa sổ 3 (HS chuyển đến) nếu là HS chuyển đến căn cứ vào giấy tiếp nhận và học bạ cập nhật thông tin đầy đủ. Sang cửa sổ 4 (Thông tin khác) điền đầy đủ các thông tin trên các cửa sổ.
Công tác làm sổ học bạ học sinh:
Đối với khối 6 lấy hồ sơ học bạ tiểu học bao gồm: Giấy chứng nhận hoàn thành CTTH, Giấy khai sinh bản sao, những học sinh từ nơi khác đến kèm theo giấy giới thiệu chuyển trường. Dùng giấy khai sinh để ghi thông tin vào học bạ mới ở trang 1,2,3; sau đó chuyển cả học bạ mới và học bạ tiểu học về văn phòng để lưu trữ và trình Hiệu trưởng ký phê duyệt.
Lưu ý ghi học bạ trang đầu phần lý lịch (lấy khai sinh làm gốc): Họ tên ghi chữ in hoa, nơi sinh ghi rõ huyện, tỉnh, giới tính, chổ ở hiện tại theo hộ khẩu/tạm trú, họ tên cha, mẹ ,nghề nghiệp.
Đối với khối 7,8,9 nhận học bạ của lớp mình, xếp theo thứ tự danh sách đã được phê duyệt trong sổ điểm cá nhân. Ghi ghi thông tin ở trang 1 về năm học, lớp, trường tương ứng của học sinh.
Kiểm tra thông tin về học sinh trong các năm học trước, kiểm tra các loại giấy tờ kèm theo trong học bạ; ô cột hoặc dòng nào chưa thực hiện đầy đủ, chưa có ký duyệt xác nhận, thì gặp trực tiếp P.Hiệu trưởng để được hướng dẫn và hoàn chỉnh bổ sung.

Nơi nhận:
Như kg (t/h);
Lưu VT.
P. HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến