MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  10 de trac nghiem

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: phan van nga
  Ngày gửi: 21h:46' 24-08-2017
  Dung lượng: 40.6 KB
  Số lượt tải: 362
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017
  LỊCH SỬ 10


  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC.
  Câu 1. Bộ Quốc triều hình luật dưới triều Lê Sơ còn có tên khác là
  A. Hình thư.
  B. Hình luật.
  C. Luật Hồng Đức.
  D. Hoàng việt luật lệ.
  Câu 2. Vị vua tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn thời Lê sơ là
  A. Lê Thái Tổ.
  B. Lê Thái Tông.
  C. Lê Nhân Tông.
  D. Lê Thánh Tông.
  Câu 3. Năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô về Thăng Long vì
  A. đây là quê hương của Lý Thái Tổ.
  B. vua nằm mơ nơi đây có Rồng thiêng.
  C. bắt chước vua Bàn Canh bên phương Bắc.
  D. Thăng Long có địa thế thuận lợi về mặt quân sự, kinh tế..
  Câu 4.Ý nào sau đây không đúng khi nói: “Triều đại Lê sơ là triều đại phát triển nhất của chế độ phong kiến Việt Nam là vì...”
  A. vua độc đoán chuyên quyền.
  B. bộ máy nhà nước hoàn chỉnh chặt chẽ nhất.
  C. kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no.
  D. văn học, giáo dục, KHKT... phát triển nhất.
  Câu 5.Người thành lập ra triều đại nhà Đinh ở thế kỷ X là
  A. Lê Lợi.
  B. Lê Hoàn.
  C. Đinh Toàn.
  D. Đinh Bộ Lĩnh.
  Câu 6. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ luật nào?
  A. Hình luật.
  B. Hình thư.
  C. Hoàng việt luật lệ.
  D. Quốc triều hình luật.
  Câu 7. Lê Lợi sau khi đánh đuổi giặc Minh, đã sáng lập ra triều đại nào?
  A. Triều Lý.
  B. Triều Trần.
  C.Triều Lê sơ.
  D. Triều Tiền Lê.
  Câu 8.Bộ máy nhà nước thời Lê sơ có đặc điểm là
  A. giữ nguyên mô hình nhà nước từ thời Tiền Lê.
  B. học tập theo mô hình nhà nước của triều Lý -Trần -Hồ.
  C. vừa kế thừa mô hình thời Trần, vừa học tập từ mô hình của nhà Minh.
  D. ban đầu theo mô hình thời Đinh - Tiền Lê, sau cải cách theo mô hình Lý - Trần - Hồ.
  Câu 9.Ý nào sau đây đúng nhất khi so sánh tổ chức nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý - Trần - Hồ?
  A. Tổ chức nhà nước thời Lê sơ tiếp thu từ thời Lý -Trần - Hồ.
  B. Tổ chức nhà nước thời Lê sơ đã thay đổi so với thời Lý - Trần - Hồ .
  C. Tổ chức nhà nước thời Lê sơ hoàn thiện chặt chẽ hơn thời Lý - Trần - Hồ.
  D. Tổ chức nhà nước thời Lê sơ điều chỉnh một số mặt ở thời Lý - Trần - Hồ.
  Câu 10. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được suy tôn làm vualà
  A. Lê Hoàn là một tướng tài, có uy tín cao.
  B. Đinh Tiên Hoàng bị ám hại nhưng không có con nối dõi.
  C. tình hình đất nước nguy cấp, quân Tống lăm le xâm lược nước ta.
  D. cần có một minh quân lãnh đạo cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

  II. KHÁNG CHIẾN
  Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng chống Thanh 1789 là
  A. bảo vệ được độc lập chủ quyền dân tộc.
  B. thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.
  C. chứng tỏ được tài năng lãnh đạo của Quang Trung.
  D. cho thấy được tinh thần yêu nước, đoàn kết của dân tộc ta.
  Câu 2.Lãnh đạo chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông là
  A. Trần Thủ Độ.
  B. Trần Hưng Đạo.
  C. Trần Nhật Duật.
  D. Trần Quang Khải.
  Câu 3. Trận quyết chiến chiến lược, đánh bại ý chí xâm lược của quân Minh là
  A. trận Tốt Động, Chúc Động.
  B. trận Chi Lăng - Xương Giang.
  C. trận Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu.
  D. trận Đông Bộ đầu, Tây Kết, Vạn Kiếp.
  Câu 4.Nguyên nhân sâu xa ngoại bang xâm lược nước ta là
  A. xuất phát từ bản chất bành trướng xâm lược.
  B. do sự cầu cứu của một số thế lực trong nước.
  C. do nội bộ nước ta lục đục, phương bắc vào để hòa giải.
  D. do quan hệ bang giao giữa nước ta và phương bắc có nhiều bất đồng.
  Câu 5. Tổng chỉ huy cuộc
   
  Gửi ý kiến