Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề HSG Tin

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Ngọc Lam Đài
Ngày gửi: 18h:28' 25-08-2017
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Tam giác Pascal kích thước n là tam giác gồm n dòng được định nghĩa như sau:
   1
   1 1
   1 2 1
   1 3 3 1
   1 4 6 4 1
   1 5 10 10 5 1
Tại dòng thứ i:
     a[i][0] = a[i][i] = 1
     a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j]
Bạn hãy viết chương trình in ra một tam giác Pascal
Dữ liệu nhập:
Là số nguyên n (1 <= n <= 50)
Dữ liệu xuất:
Gồm n dòng của tam giác Pascal tương ứng. Trên dòng thứ i gồm i số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Table 1
input
output

5
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1


Table 2
input
output

8
1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1


Table 3
input
output

3
1 1 1 1 2 1


 
Gửi ý kiến