Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi chọn HSG môn Lịch sử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NB
Người gửi: Hồng Chiên
Ngày gửi: 20h:53' 29-08-2017
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang

I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (7,0 điểm)


Câu 1 (3,0 điểm)

Những biểu hiện giàu và mạnh của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ? Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế Mĩ không còn giữ được ưu thế tuyệt đối như ở giai đoạn (1945 - 1950) ?

Câu 2 (4,0 điểm)

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cu Ba diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh đó ?


II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (13,0 điểm)


Câu 1 (3,0 điểm)

Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Vì sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ?


Câu 2 (6,0 điểm)

Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ? Trình bày diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước và phân tích thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 3 (4,0 điểm)

Tại sao Tưởng và Pháp kí với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp vào ngày (28/2/1946) ? Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện sách lược gì để giải quyết tình thế khó khăn do Hiệp ước đó đặt ra.

----------Hết----------

Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: ...............................
Họ và tên, chữ kí: Giám thị 1 : ........................................................................................
Giám thị 2 : ..........................................................................................
 
Gửi ý kiến