Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch tháng 9 năm 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tấn
Ngày gửi: 13h:59' 30-08-2017
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
So: 01/HT- THĐB1
Đức Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2017
KẾ HOẠCH THÁNG 9
NĂM HỌC : 2017 -2018

I. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THÁNG 8:
- Nhìn chung tất cả các đồng chí CB- GV- CNV thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Tham gia việc học chính trị hè 2017 – 2018
- Làm công tác tư tưởng phân công chuyên môn đầu năm học 2017 – 2018
- Phân công chuyên môn năm học: 2017 – 2018
* CB, ĐV, GV, CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
- Làm vệ sinh chuẩn bị cho ngày tựu trường 21/8/2017.
- CB, GV, CNV, HS tham gia ngày hội học bổng năm 2017.
* Tổng cộng học sinh toàn trường: 304 em
- Phân công học theo buổi( CM)
- Lên thời khóa biểu áp dụng theo từng tuần.
- Sau khi nhận lớp giáo viên mượn sách tại thư viện chuẩn bị cho năm học 2017 – 2018
- Thời gian vào học nhà trường sẽ dán trên bảng thông báo.
- Sổ báo giảng treo tại bảng quy định.
- Kế hoạch rời gián trên bảng
II/ KẾ HOẠCH THÁNG 9
1. Tư tưởng chính trị:
- Các đồng chí CB, GV, CNV thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- Cam kết “ Nêu gương” theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Cam kết Xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực, sức sống mới, diện mạo mới của nhà trường”.
- Cam kết thực hiện “ Hai không” 04 nội dung.
- Cam kết 3 xây, 1 chống.
- Cam kết an toàn giao thông. HS, PH cam kết.
- Cam kết trường học an toàn, phòng chống thương tích.
- Cam kết dạy thêm, học thêm.
- Tổ chức cho CB, GV, CNV học tập và nắm các văn bản quy định của ngành.
- Cho CB,GV,CNV học điều lệ trường tiểu học.
- Cho CB, GV, CNV học tập quy chế dân chủ.
- Các văn bản phòng chống tham nhũng.
- Phân công, phân nhiệm cụ thể cho tất cả các đồng chí CB, GV, CNV.
- Cho CB, GV, CNV học luật khiếu nại, tố cáo.
- Chế độ nghỉ của giáo viên đều phải có giấy phép và gởi trước kể cả việc dạy dùm.
- Chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học mới 2017 – 2018
- Họp phụ huynh lớp, Hội nghị BCH hội phụ huynh toàn trường, Hội nghị CNVC, Đại hội công đoàn trường.
- Cấp phát ấn phẩm các loại sổ.
- Các công việc cần làm trong năm của BGH, các ban ngành.
* 7h30 ngày 10/9/2015 CB, GV, CNV nộp các cam kết cuộc vận động.
- Ngày 26 hàng tháng các ban ngành nộp báo cáo về cho nhà trường.
- Công đoàn cho đăng ký thi đua năm học 2017 – 2018.
- 7h30 ngày 10/9/2017 hoàn thành đăng ký thi đua.
* CB, ĐV, GV, CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
* Phân công chuyên môn năm học 2017-2018:
- Tổ trưởng 1: Loan; - Tổ trưởng 2: Thúy; - Tổ trưởng 3: Trâm; - Tổ trưởng 4: X Thảo; - Tổ trưởng 5: Hiền; - Tổ trưởng VP: Nga;
* Kiêm nhiệm:
- Phổ cập: Tâm; Văn thể: Thùy; Lao động: Tấn; Thủ quỹ: Nga; Thư ký hội đồng: Liên; Văn thư: ; CTCĐ: B Thảo; Đội: T. Hiền; TV,TB: Thủy.
* Tổ 1: Yến, Tuyết, Loan, Thủy, Nga( PHT).
* Tổ 2: Liên, Thúy, Uyên, Tâm.
* Tổ 3: Trâm, Nhi, Thảo, Thùy.
* Tổ 4: X. Thảo, Hoa, A. Tuyết, Triều.
* Tổ 5: Hiền, Huyền, T.Hiền, Tấn.
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện theo đúng chương trình của Bộ ở các tổ khối.
- Khai giảng năm học mới ngày 5/9/ 2017.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ khối và giáo viên, kiểm tra nề nếp học tập của các lớp chủ nhiệm đầu năm.
- Lên kế hoạch và triển khai Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường”; “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường” năm học 2017-
 
Gửi ý kiến