Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG Tin hoc Long An 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 20h:35' 31-08-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI: TIN HỌC
NGÀY THI: 07/04/2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)

(Đề thi gồm 2 trang)

TỔNG QUAN BÀI THI


Tên bài
File chương trình
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

Bài 1
Phân số
BAI01.PAS
Từ bàn phím
Màn hình

Bài 2
Chuỗi số
BAI02.PAS
Từ bàn phím
Màn hình

Bài 3
Tìm chuỗi
BAI03.PAS
File DL.INP
File KQ.OUT


Bài 1: (7 điểm) Phân số
Yêu cầu:
Nhập vào từ bàn phím hai phân số, nếu mẫu số không hợp lệ yêu cầu nhập lại mẫu số. Xuất ra màn hình hai phân số đã nhập ở dạng tối giản.
Quy đồng mẫu hai phân số trên với mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số. Xuất hai phân số sau khi quy đồng ra màn hình.
Tính tổng hai phân số trên, xuất ra màn hình phân số tổng ở dạng tối giản.
Ví dụ:
Nhap phan so thu nhat:
Tu: 3
Mau: 10
Nhap phan so thu hai:
Tu: 5
Mau: 6
Phan so da nhap: 3/10; 5/6
Phan so sau khi quy dong: 9/30; 25/30
Tong hai phan so: 17/15
Bài 2: (7 điểm) Chuỗi số
Yêu cầu:
Nhập vào từ bàn phím hai chuỗi s1, s2 không quá 255 ký tự gồm ký tự số có lẫn loại ký tự khác. Xóa hết các ký tự không phải ký tự số trong mỗi chuỗi, loại bỏ ký tự ‘0’ ở đầu mỗi chuỗi nếu có để thu được hai con số. (nếu chuỗi rỗng trả về con số 0)
In ra màn hình hai con số thu được
In ra màn hình tổng hai con số trên
Ví dụ:
Nhap chuoi thu nhat: ‘abc0123d@4$5]’
Nhap chuoi thu hai: ‘*def56ab7’
So thu nhat: 12345
So thu hai: 567
Tong: 12912
Bài 3: (6 điểm)
Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số. Các con số này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 được đánh mã số 1; số kế tiếp là 11112 được đánh mã số 2; số kế tiếp 11113 được đánh mã số 3; tiếp tục cho đến hết các con số.
Yêu cầu:
Cho trước một số n có đúng 5 chữ số lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
Tìm số chữ số khác nhau của con số n.
Tìm mã số của con số n.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DL.INP
Gồm 1 dòng chứa số n
Kết quả: Lưu vào file text KQ.OUT
Dòng đầu tiên chứa số chữ số khác nhau của số n.
Dòng thứ hai chứa mã số của con số n

DL.INP
KQ.OUT

11121
2
6---HẾT---
Sưu tầm đề HSG Tin học tỉnh Long An các năm cập nhật
http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108383


HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1: (7đ) Phân số
Phân số
Kết quả
Điểm

2/0
3/0
Cho nhập lại

0.5
0.5

3/5
5/6
Phan so da nhap: 3/5; 5/6
Phan so sau khi quy dong: 18/30; 25/30
Tong hai phan so: 43/30
0.5
0.5
0.5

-3/5
5/-6
Phan so da nhap: -3/5; 5/-6
Phan so sau khi quy dong: -18/30; -25/30
Tong hai phan so: -43/30
0.5
0.5
0.5

2/4
6/9
Phan so da nhap: 1/2; 2/3
Phan so sau khi quy dong: 3/6; 4/6
Tong hai phan so: 7/6

0.5
0.5

21/13
18/13
Phan so da nhap: 21/13; 18/13
Phan so sau khi quy dong: 21/13; 18/13
Tong hai phan so
 
Gửi ý kiến