Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG tỉnh Long An 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 20h:34' 31-08-2017
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.

Câu 1: (7 điểm) Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của nó cũng là số nguyên tố.
Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:
a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?
b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.
c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.
Ví dụ:
Nhập
Câu a
Câu b
Câu c

n=11
So n la so song to
2 3 5 7 11
(3,5); (5,7) 

Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi gồm n2 ký tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, ta có một bảng gồm n hàng và n cột ký tự.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n2 ký tự (4 ( n2 ( 255).
a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.
b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.
Ví dụ:
Nhập chuỗi
Bảng
Kết quả

abcdefghi
a d g
b e h
c f i
a) c f i
b) 306


Câu 3: (6.0 điểm) Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2 lệnh là: C1 và N2.
- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.
- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng lượng.
Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1 đơn vị độ dài.
Yêu cầu:
- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.
- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:
+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.
+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.
Ví dụ:
Robot.inp
Robot.out

10
12
C1 N2 C1 N2

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
--- Hết---
Sưu tầm đề HSG Tin học tỉnh Long An các năm cập nhật
http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108383


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1 : (7 điểm)

Nhập
Kết quả
Điểm


Câu a
Câu b
Câu c


n=7
So n la so song to
2 3 5 7
(3,5); (5,7) 
2.0

n=20
So n khong la so song to
2 3 5 7 11
(3,5); (5,7); (11,13); (17,19) 
2.0

n=23
So n la so song to
2 3 5 7 11 23
(3,5); (5,7); (11,13); (17,19) 
1.5

n=31
So n khong la so song to
2 3 5 7 11 23 29
(3,5); (5,7); (11,13);
(17,19); (29,31)
1.5


Bài 2: (7.0 điểm)

 
Gửi ý kiến