Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG Tỉnh Long An 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 20h:33' 31-08-2017
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 1 người (Thái Ngọc Trang Đài)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN THI : TIN HỌC
NGÀY THI : 21/4/2017
THỜI GIAN : 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)


Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục số báo danh của mình lên ổ đĩa D, lưu bài làm với tên tập tin là Bai1.pas, Bai2.pas, Bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo; đường dẫn tập tin dữ liệu vào Luoi.inp của Bài 3, thí sinh phải đặt là thư mục gốc đĩa D, không được đặt là thư mục số báo danh.
Họ và tên thí sinh ……………………………………… số báo danh …………

Bài 1 (7.0 điểm): Cho số tự nhiên A gồm N chữ số (1Ví dụ: Cho A=213, khi hoán vị 3 chữ số của A ta được 6 số là: 123, 213, 132, 321, 231, 312; sắp xếp 6 số này theo thứ tự tăng dần: 123, 132, 213 (A), 231, 312, 321; số 231 đứng sau số A, ta gọi số 231 là số liền sau của A.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập số nguyên A, xuất ra màn hình số liền sau của A.
Dữ liệu vào:  Nhập số nguyên A từ bàn phím.
Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình số liền sau A (nếu có). Nếu không có số liền sau A thì xuất ra số 0.
Ví dụ
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

1
213
231

2
321
0

Bài 2 (7.0 điểm): Cho một ổ khóa số, có N vòng số (3≤N≤10), mỗi vòng có 10 chữ số từ 0 đến 9 được xếp thứ tự như ví dụ bên dưới. Trên ổ khóa có 01 vị trí được đánh dấu mũi tên cho biết N chữ số hiện hành của ổ khóa, muốn mở khóa chúng ta xoay các vòng lên hay xuống từng nấc để thay đổi số hiện hành sao cho trùng với mật khẩu đã cho trước, đúng thứ tự từ trái qua phải thì khóa sẽ mở. Quy ước vòng bên trái cùng là vòng 1,… vòng phải cùng là vòng N


Yêu cầu: Nhập số vòng N của ổ khóa, N chữ số hiện hành trên ổ khóa và mật khẩu N chữ số từ 0 đến 9. Cho biết tổng số nấc xoay ít nhất của N vòng để mở được ổ khóa.
Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím 3 thành phần: số vòng N, N chữ số hiện hành và mật khẩu N chữ số.
Dữ liệu ra: Xuất kết quả ra màn hình 1 số duy nhất là tổng số nấc xoay ít nhất của N vòng để mở được ổ khóa.
Ví dụ: Cho ổ khóa có số vòng N=4, số hiện hành là 0000, mật khẩu là 8217.
( Kết quả là 8 (vòng 1 xoay xuống 2 nấc, vòng 2 xoay lên 2 nấc, vòng 3 xoay lên 1 nấc, vòng 4 xoay xuống 3 nấc).
Bài 3 (6.0 điểm): Cho trước một bảng lưới có kích thước N dòng x M cột (4Ví dụ: Bảng lưới 6 x 10 và 4 hình V, T, L, I cho trước.

( Dựa vào bảng lưới cho thấy chọn hình T là phù hợp nhất, khi đó tổng số điểm là 4x10=40 (chỉ tính điểm đến dòng thứ 4, dòng thứ 5 chứa ô trắng nên dừng tính điểm).
Yêu cầu: Viết chương trình đọc vào N, M, bảng lưới, cho kết quả là hình đã chọn để ghép vào bảng lưới và tổng số điểm máy đã cộng được.
Dữ liệu vào: Chứa trong tập tin Luoi.inp gồm: dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên N, M; N
 
Gửi ý kiến