Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG sử tỉnh Long An 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 06h:03' 02-09-2017
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu1: (2 điểm)
Lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai. Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2: (4 điểm)
Hãy cho biết các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu. Hội nghị cấp cao của các nước EC tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan) đã thông qua những quyết định quan trọng nào?

Câu 3: ( 3 điểm) 
Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

Câu 4: (2 điểm) 
Quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp của triều đình Huế thể hiện như thế nào qua các Hiệp ước?

Câu 5: (3 điểm)
Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Câu 6: (3 điểm)
Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào? Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?

Câu 7: (3 điểm)
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

--- Hết---

Sưu tầm đề thi HSG Lich sử tỉnh Long An các năm
http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12109339

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1: ( 2 điểm)
a. Lập bảng niên biểu:

Thời gian
 Sự kiện

01/09/1939
Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (0,25đ)

Tháng 09/1940
I-ta-li-a tấn công Ai Cập

22/06/1941
Đức tấn công Liên Xô (0,25đ)

Tháng 01/1942
Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập (0,25đ)

06/06/1944
Mĩ – Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu (0,25đ)

09/05/1945
Phát xít Đức đầu hàng (0,25đ)

15/08/1945
Phát xít Nhật đầu hàng (0,25đ)


b. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai:
- Giai đoạn đầu: là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa vì mục đích gây chiến tranh chỉ vì quyền lợi các nước đế quốc. (0,25đ)
- Giai đoạn sau (từ khi có Liên Xô tham chiến): chiến tranh chính nghĩa vì mục đích tiêu diệt phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới. (0,25đ)

Câu 2: (4 điểm)
a. Các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu:
- Tháng 04/1951, “Cộng đồng than, thép châu Âu” ra đời (0,25đ) gồm sáu nước Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua. (0,25đ)
- Tháng 03/1957, “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (0,25đ) rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu” ra đời. (0,25đ)
- Tháng 07/1967,(0,25đ) ba cộng đồng trên sáp nhập thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).(0,25đ)
- Tháng 12/1991,(0,25đ) các nước EC họp Hội nghị cấp cao tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan) (0,25đ) quyết định Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu (EU). (0,25đ)
b. Hội nghị cấp cao của các nước EC tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan) thông qua hai quyết định quan trọng:
- Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu (0,25đ) với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu (0,
 
Gửi ý kiến