Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Quang Hiep (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 06-09-2017
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
Số:11/ KHCM-THCS-ĐL
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------
Đạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2017


HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2017

* Nhiệm vụ trong tâm:
- Tiếp tục ổn định tổ chức dạy và học, tuyên truyền vận động HS ra lớp;
- Thi đua lập thành tích chào mừng khai giảng năm học mới;
- Tham gia hội nghị CBCC năm học 2017-2018;
- Khảo sát chất lượng đầu năm.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn năm học và kế hoạch tháng 9 của trường THCS Đạ Long, bộ phận chuyên môn lập kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 9 như sau:

Tuần
NỘI DUNG KẾ HOẠCH
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
PHÂN CÔNG


3

Từ 04/09-
09/09/2017
- Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
- Trong tuần.
- HT, PHT, GV – HS.


- Tham gia lễ khai giảng năm học 2017-2018.
- Sáng thứ 3.
- CB-GV-NV-HS.


- Họp hội đồng.
- Thứ 5.
- CB-GV-NV.
- TCM, GVBM


- GVBM tổ chức nộp đề KSCL theo kế hoạch. (Trừ Văn, Toán, Anh).
 Thứ 7.
- GVBM.


- Kiểm tra lịch báo giảng.
- Thứ 5.
- PHT, TTCM.


- Kiểm tra công tác làm HSSS của GV.
- Trong tuần.
- Đ/c Hiệp.


- Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
- Trong tuần.
- BGH, TTCM.

4
Từ 11/09-
16/09/2017
- Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
- Trong tuần.
- HT, PHT, GV – HS.


- GVBM tổ chức kiểm tra KSCL theo kế hoạch. (Trừ Văn, Toán, Anh).
- Trong tuần.
- GVBM.


- GVBM tổ chức kiểm tra KSCL theo kế hoạch PGD ba môn Văn, Toán, Anh.(nếu có)
 - Theo k/h của PGD.
- GVBM.


- Họp tổ chuyên môn.
- Lập đội tuyển bồi dưỡng HSG lớp 6,7,8,9 các môn văn hóa.
- Thứ 5.
- Tổ CM.


- Kiểm tra công tác làm HSSS của GV.
- Trong tuần.
- Đ/c Hiệp.


- Bồi dưỡng chuyên môn tháng 9.
- Trong tuần.

- Tổ CM tổ chức cho GV nghiên cứu.


- Nộp bản đăng ký chất lượng bộ môn và chất lượng điểm thi.
- Thứ 6, vào lúc 8h
- TTCM.


- Đăng ký tiết chuyên đề ngoại khóa cấp trường, hội giảng, dạy tốt, ƯDCNTT.
- Thứ 5.
- Tổ CM, GVBM.


- Nộp đăng ký chuyên đề, ngoại khóa, hội giảng, dạy tốt cho PHT.
- Thứ 6 vào lúc 14h.
- TTCM.


- Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
- Trong tuần.
- BGH.5
Từ 18/09-
23/09/2017
- Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
- Trong tuần.
- HT, PHT, GV – HS.


- Nộp danh sách và kế hoạch bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HSY các môn.
- Thứ 2, vào lúc 14h.
- TTCM.


- Kiểm tra toàn bộ HSSS của GV.
- Trong tuần.
- PHT, TTCM. Tổ phó CM 3 tổ.


- Nộp thống kê chất lượng khảo sát đầu năm.
- Thứ 5,6 vào lúc 8h.
- TTCM, GVBM.


- Hội nghị CC tổ theo hướng dẫn của HT, thảo luận kĩ và thống nhất các loại kế hoạch CM kì, năm của tổ và nhà trường.
- Thứ 5.
- Tổ CM.


- Hoàn thành hồ sơ KSCL đầu năm.
- Trong tuần.
- GVBM –PHT.


- Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
- Trong tuần.
- BGH.6
Từ 25/09-
30/09/2017
- Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
- Trong tuần.
- HT, PHT,
 
Gửi ý kiến