Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tuyển tập pt mũ loga

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trung tâm gia
Ngày gửi: 23h:10' 07-09-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 309
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT
(MÃ ĐỀ 01 – 100 CÂU)


Câu 1 :
Số nghiệm của phương trình (𝑙𝑜𝑔
2
4𝑥
2−3
𝑙𝑜𝑔
2 𝑥−7=0 là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 2 :
Nghiệm của phương trìnhlà:

A.
x = 1 hoặc x=-1
B.
Đáp án khác

C.
x = 2 hoặc x = -3
D.
x = 0 hoặc x = -1

Câu 3 :
Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là

A.
0
B.
1
C.
3
D.
2

Câu 4 :
Số nghiệm của phương trìnhlà

A.
0
B.
1
C.
Đápsố khác
D.
2

Câu 5 :
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:

1
2
log
2
𝑥+3
1
4
log
4(𝑥−1
8=3
log
8(4𝑥


A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 6 :
Phương trình: có nghiệm là

A.
X=8
B.
X=16
C.
X=4
D.
X=2

Câu 7 :
Số nghiệm của phương trình là

A.
3
B.
1
C.
2
D.
0

Câu 8 :
Rút gọn biểu thức 𝑃
log
𝑎
𝑎𝑏
log
𝑎
𝑎
𝑏
log
3
𝑏
𝑏
𝑏.

A.
0
B.

log
𝑏
𝑎

C.

log
𝑎
𝑏

D.

7
2


Câu 9 :
Phương trình có tổng các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-2
D.
-1

Câu 10 :
Phương trình  có tích các nghiệm là:

A.
-1
B.
2
C.
0
D.
1

Câu 11 :
Số nghiệm của phương trình: 2
𝑙𝑜𝑔
8
2𝑥
𝑙𝑜𝑔
8
𝑥
2−2𝑥+1
4
3

là:

A.
0
B.
3
C.
1
D.
2

Câu 12 :
Giải bất phương trình:
log
3
𝑥
2−5𝑥+6
log
1
3
𝑥−2
1
2
log
1
3(𝑥+3


A.
3<𝑥<5
B.
𝑥>5
C.
𝑥
10

D.
𝑥>3

Câu 13 :


A.
x > 0
B.

C.

D.


Câu 14 :
Số nghiệm của phương trình  là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 15 :
Số nghiệm của phương trình

A.
1
B.
Vô nghiệm
C.
2
D.
3

Câu 16 :
Biết rằng 𝑎
log
3
2, 𝑏
log
3
5,𝑐
log
5
7 . Tính theo 𝑎, 𝑏, 𝑐 giá trị của
log
140
63


A.

14
9

B.

𝑎𝑐+2
2𝑏+𝑐+𝑎𝑏


C.

𝑎𝑏+2
2𝑐+𝑎+𝑎𝑏

D.

𝑏𝑐+2
2𝑎+𝑏+𝑏𝑐


Câu 17 :
Số nghiệm của phương trình log5(5x) - log25 (5x) - 3 = 0 là :


A.
1
B.
4
C.
3
D.
2

Câu 18 :
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.

B.


C.

D.


Câu 19 :
Phương trình có tích các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-1
D.
2

Câu 20 :
Phương trình có hai nghiệm. Giá trị A= là

A.
1
No_avatar

xin cam on tac gia

 
Gửi ý kiến