MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi su 11,12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Cộng
  Ngày gửi: 07h:47' 08-09-2017
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
  TRUNG TÂM GDNN&GDTX BÌNH XUYÊN

  ĐỀ THI KẾT THỬ TN THPT
  Môn: Lịch Sử
  Thời gian làm bài: 50 phút;
  (40 câu trắc nghiệm)

  
  
  Lớp:
  Mã đề thi 357
  
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
  Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ......Câu 1: Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để giải qyết căn bản nạn đói ở Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi
  A. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. B. “Tăng gia sản xuất”.
  C. “Người cày có ruộng”. D. “Nhường cơm sẻ áo”.
  Câu 2: Giai cấp nào là lực lượng chính trong phong trào chống Pháp đầu thế kỉ?
  A. Tiểu tư sản. B. Trí thức. C. Tư sản. D. Nông dân.
  Câu 3: Người đại diện cho xu hướng cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là ai ?
  A. Phan Thanh Giản. B. Phan Châu Trinh. C. Nguyễn Trường Tộ. D. Trần Quý Cáp.
  Câu 4: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
  A. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
  B. Là mốc đánh dấu chấm dứt sự khùng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
  C. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành.
  D. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  Câu 5: Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?
  A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Đông Dương Cộng sản đảng.
  C. An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  Câu 6: Ai sáng lập ra tổ chức Đông Kinh nghĩa thục?
  A. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền. B. Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế.
  C. Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can. D. Phan Bội Châu, Nguyễn Quyền.
  Câu 7: Từ giữa những năm 70 cùa thế kỷ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc
  A. cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất. B. cách mạng công nghiệp.
  C. cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại. D. cách mạng thông tin.
  Câu 8: Năm 1897 thực dân Pháp tiến hành khai thác ở Việt Nam sau khi đã
  A. bộ máy chính quyền đã hoàn toàn theo Pháp.
  B. Pháp đã đàn áp hết các cuộc khởi nghĩa.
  C. cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
  D. nhân dân ta đã không còn ý định đấu tranh.
  Câu 9: Ai đã chủ trương nâng cao dân trí, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại?
  A. Phan Bội Châu. B. Huỳnh Thúc Kháng.
  C. Nguyễn Quyền. D. Phan Châu Trinh.
  Câu 10: Viên toàn quyền Pháp chỉ huy chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất là ai?
  A. Đác-giăng-li-ơ. B. An-be Xa-rô. C. Pôn Đu-me. D. A. Va-ren.
  Câu 11: Trung tâm của phong trào Duy tân ở Bắc Kỳ?
  A. Phong trào Duy Tân. B. Đông Kinh nghĩa thục.
  C. Phong trào Đông Du. D. Phong trào chống thuế.
  Câu 12: Trong những năm 1947-1991, sự kiện nào đã tạo ra một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh ở châu Âu?
  A. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
  B. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
  C. Định ước Henxinki được ký kết giữa Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu.
  D. Liên Xô và Mỹ ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.
  Câu 13: Trong thời kỳ 1945-1954, quân đội và nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch nào để tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Đông Dương?
  A. Biên giới. B. Thượng Lào. C. Việt Bắc. D. Điện Biên Phủ.
  Câu 14: Trong lĩnh vực nông nghiệp, sau CTTG I, Pháp chú trọng
  A. Cướp đất lập đồn điền. B. Chia ruộng cho nông dân.
  C. Trồng cây công nghiệp. D. Trồng cây lương thực.
   
  Gửi ý kiến