Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI LY HAY 2007

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần cung
Ngày gửi: 13h:56' 08-09-2017
Dung lượng: 359.0 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT GIA VIỄN

(Đề thi có 05 trang)
KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
QUỐC GIA 2017
Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài 50 phút; không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh:..................................................................................Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg; số A-vô-ga-đrô NA = 6,023.1023mol-1; 1u = 931,5 .
Câu 1: Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.
B. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
C. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
D. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 4cos(+) (x, tính bằng cm, t tính bằng giây). Chu kì của dao động là
A. 1s. B. 0,5 s. C. 0,25 s. D. 2s.
Câu 3: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc đó là
A. f =  B. f = C. f = 2( D. f = 2(
Câu 4: Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1=3cos(2πt)(cm) và x2=4cos(2πt+) (cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là
A. 7cm B. 5 cm. C. 1cm. D. 3,5cm.
Câu 5: Một sóng cơ có tần số 20Hz, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng 80cm/s. Bước sóng của sóng đó là
A. 4m. B. 0,25cm. C. 4cm. D. 0,25m.
Câu 6: Một sóng âm truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương ngang. B. là phương thẳng đứng
C. trùng với phương truyền sóng D. vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 7: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = acos(2πt – πx) (cm), với t tính băng s. Chu kì của sóng này bằng:
A. 1s B. 0,5s C. 2s. D. 2πs.
Câu 8: Ở Phòng thí nghiệm, một học sinh dùng vôn kế đo điện áp xoay chiều có giá trị là 220V. Điện áp cực đại của điện áp đó là
A.100 V B. 100 V C. 220 V D. 220 V.
Câu 9: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có tần số là
A.50Hz. B.100π C. 100Hz D. 50πHZ.
Câu 10: Đặt điện áp u = U0cos(t (với U0 không đổi, ( thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi ( = (0 trong mạch có cộng hưởng điện. Công suất tiêu thụ của mạch đó là
A.  B.  C.  D. 
Câu 11: Đặt điện áp u = U0cos100πt ( t tính bằng s) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H. Cảm kháng của cuộn cảm đó là
A. 100( B. 200( C.50( D. 150(
Câu 12: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
C. Sóng điện từ là sóng ngang.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 13: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung C = pF . Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2.10-6s. B. 10-6s.
 
Gửi ý kiến