Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

12 trac nghiem bai 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan van nga
Ngày gửi: 16h:09' 08-09-2017
Dung lượng: 21.6 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 1.Chiến tranh lạnh là:
A. Chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ với Liên Xô .
B. Chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước phương Tây với Liên Xô
C. Chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước phương Tây với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Mục tiêu của cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ khởi đầu nhằm
A. chống lại ảnh hưởng của Liên Xô.
B. phá hoại phong trào cách mạng thế giới.
C. thể hiện sức mạnh của về quân sự của Mĩ.
D. chống Liên Xô & các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Mục đích bao quát nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là?
B. Bắt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ.
C. Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa.
A. Thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ.
D. Đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 4. Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” vào năm
A. 1989 B. 1988
C. 1990 D. 1991

Câu 5. Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là?
A. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.
B. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.
C. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh
thế giới.
D. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất
các loại vũ khí hủy diệt.

Câu 6. Ý nào không phải là xu thế Thế giới sau chiến tranh lạnh:
A. Trật tự thế giới “hai cực” hình thành.
B. Mĩ đang ra sức thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” để làm bá chủ thế giới.
C. Các quốc gia hầu như đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung phát triển kinh tế.
D. Trật tự thế giới mới đang hình thành theo xu hướng “đa cực” với sự vươn lên củaMĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc...

Câu 7. Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là:
A. Trách nhiệm của các nước đang phát triển.
B. Trách nhiệm của các nước phát triển hiện nay.
C. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI.
D. Vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. ..

Câu 8. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất
A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.
B. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.
C. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở
Châu Âu.
D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước xã hội chủ
nghĩa ở Châu Âu.

Câu 9. Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)
A. Giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.
B. “Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.
C. Phối hợp giữa các nước thành viên trong các kế hoạch kinh tế dài hạn.
D. Thực hiện quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau về kinh tế giữa các thành viên.


Câu 10. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các quốc gia đều ra sức điều chỉnh đường lối phát triển đất nước theo chiến lược
A. Đổi mới thể chế chính trị.
B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
C. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

Câu 11. Nhân tố chi phối thế giới sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.
B. Sự phân chia giàu nghèo giữa các quốc gia.
C. Sự liên minh kinh tế giữa khu vực và quốc
 
Gửi ý kiến