MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  12 trac nghiem bai 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: phan van nga
  Ngày gửi: 16h:12' 08-09-2017
  Dung lượng: 23.7 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

  Câu 1. Nước khởi đầu cuộc cách mạng Khoa học kĩ thuật lần thứ hai là
  A. Anh B.Mĩ
  C. Nhật D. Liên Xô.

  Câu 2. Nguồn gốc của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai là
  A. Do những đòi hỏi của cuộc sống.
  B. Do đáp ứng nhu cầu vật chất của con người.
  D. Do xu thế phát triển của những nước phát triển.
  C. Do đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của con người.

  Câu 3. Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa
  A. Tìm ra nguồn năng lượng mới.
  B. Giúp cho nhân lọai phát minh ra nhiều ngành khoa học mới.
  C. Tạo cơ sở lý thuyết cho các khoa học khác và là nền móng của tri thức.
  D. Giải quyết những vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc sống con người.

  Câu 4. Ý nghĩa quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là
  A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
  B. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
  C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
  D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

  Câu 5. Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào?
  A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế
  kỉ XX
  B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉXX
  C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc
  cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX
  D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ
  thế kỉ XX.

  Câu 6. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỹ thuật là gì
  A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.
  B. Cải tiến việc quản lí sản xuất.
  C. Cải tiến việc phân công lao động.
  D. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc…)

  Câu 7. Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?
  A. Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.
  B. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.
  C. Đã chế tạo nhiều vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ CTTG III.
  D. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt. Gây ra nạn
  ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới.

  Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?
  A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
  C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
  D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
  Câu 9.Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng mới?
  A.Vật lý học
  B.Toán học
  C. Hóa học
  D. Sinh học.
  Câu 10. Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng tác động tích cực nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đối với nhân loại?
  A. Sức lao động của con người được giải phóng.
  B. Tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá thành hạ.
  C. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.
  D. Tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.

  Câu 11. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, Việt Nam cần phải
  A. nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.
  B. khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên.
  C. tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm.
  D. chú trọng phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

  Câu 12. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
  A
   
  Gửi ý kiến