Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 15 phút lý lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: quach hoang kim
Ngày gửi: 08h:25' 09-09-2017
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: MÔN: VẬT LÝ 10

I. Trắc nghiệm: (Hãy điền đáp án vào bảng bên dưới)
1. Trường hợp nào sau đây có thể coi vật là chất điểm?
A. Hai viên bi lúc va chạm với nhau.
B. Một hộp phấn trên bàn.
C. Một ôtô chuyển động từ Hà Nội đến Sài Gòn.
D. Một túi sách trên ôtô.
2. Trong công thức vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:
A. v luôn dương. B. a luôn dương.
C. a luôn cùng dấu với v. D. a luôn ngược dấu với v.
3. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục ox trong trường hợp gốc toạ độ không trùng với vị trí ban đầu của vật là:
A. s = v.t ; B. x = v.t ; C. s = so + v.t ; D. x = xo + v.t
4. Hãy phát hiện câu sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:
A. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
B. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
C. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
D. Gia tốc là đại lượng không đổi.
5. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng chậm dần đều là:
A. s = v0t + at2. B. s = v0t - at2.
C. s = v0t + 2at2. D. s = v0t - 2at2.

Câu hỏi
1
2
3
4
5

Đáp án


II. Tự luận:
Câu 1. Lúc 7h một ôtô chuyển động từ A đến B với vận tốc 80km/h. Cùng lúc, một ô tô chuyển động từ B về A với vận tốc 50km/h. Biết khoảng cách AB là 200km, coi chuyển động của hai ô tô là chuyển động thẳng đều. Viết phương trình chuyển động của hai ô tô.
Câu 2. Một ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s.
a. Tính gia tốc của ôtô.
b. Tính vận tốc của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga.
c. Tính quãng đường ôtô đi được sau 30s kể ttừ khi tăng ga.ĐÁP ÁN:
I. Trắc nghiệm:
1. C
2. C
3. D
4. C
5. B
II. Tự luận:
2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô.
Chọn gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng tốc:
a. Gia tốc của ôtô: a =  =  = 0,2 (m/s2) 1 điểm.
b. Vận tốc của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga:
v = v0 + at = 12 + 0,2.30 = 18 (m/s) 1 điểm.
c. Quãng đường ôtô đi được sau 30s kể ttừ khi tăng ga:
s = v0t + at2 = 12.30 + .0,2.302 = 450 (m) 1 điểm. 
Gửi ý kiến