Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma trận đề thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Ngày gửi: 20h:55' 09-09-2017
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II SINH HỌC LỚP 10 CƠ BẢN
I - MỤC TIÊU.
1.Kiến thức:
Chủ đề I. Phân bào
-Nêu được diễn biến ở các pha ở kỳ trung gian.
- Hiểu được tuần tự các pha của quá trình nguyên phân, giảm phân
-Phân biệt kết quả nguyên phân và giảm phân.
-Nắm được diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu I của giảm phân I.
Chủ đề II: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
-Nêu các kiểu dinh dưỡng
-Phân biệt hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.
Chủ đề III. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
- Nắm được khái niệm thời gian thế hệ của VSV
- Phân biệt sự sinh trưởng ở VSV trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục
- Nêu được ảnh hưởng của các chất hóa học đến sinh trưởng của VSV
- Phân biệt VSV khuyết dưỡng, VSV nguyên dưỡng, chất ức chế sinh trưởng
Chủ đề IV: Virut và bệnh truyền nhiễm
I. Hiểu được chu kỳ nhân lên của virut trong tế bào chủ.
II. Hiểu được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, các phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng để phân loại VSV dựa trên khả năng chịu nhiệt
- Vận dụng phân loại VSV dựa trên độ pH của môi trường
- Đánh giá ảnh hưởng của độ ẩm, ánh sáng, áp suất thẩm thấu đến sự sinh trưởng của VSV
-Virut gây bệnh; Ứng dụng của virut trong thực tiễn.
3.Thái độ:
Vận dụng kiến thức để giải thích về HIV/AIDS và có thái độ đúng đôi với những người nhiễm HIV,bệnh AIDS
Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng về miễn dịch
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Chủ đề I. Phân bào
Số tiết 3 tiết
-Nêu các pha ở kỳ trung gian.
-Kể tên tuần tự các pha của quá trình nguyên phân.

-Phân biệt kết quả nguyên phân và giảm phân.
-Trình diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu I của giảm phân I.
-Trình diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ giữa nguyên phân.

- Giải thích được nguyên phân có thể tạo ra được hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống y hệt tế bào mẹ.
- Giải thích được giảm phân có thể tạo ra được các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giảm đi một nữa.
- Tính được số tế bào con tạo ra sau một số lần nguyên phân.
- Tính số lượng tế bào sinh dục đực tham gia thụ tinh tạo thành hợp tử.Số câu: 10 TN
Số điểm: 3,34điểm
Tỉ lệ: 33.4%
2 câu
0.67 điểm
3
1,0 điểm
3
1,0 điểm
2 câu
0.67 điểm

Chủ đề II Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Số tiết 3 tiết
Nêu các kiểu dinh dưỡng
Phân biệt hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.
Nhận dạng quá trình tổng hợp và phân giải các chất

Phân biệt sản phẩm tạo ra khi phân giải đường với prôtêin.

Xác định kiểu dinh dưỡng của một số vi sinh vật.

Số câu: 6 TN
Số điểm:2,0 điểm
Tỉ lệ: 20%
1 câu
0.33 điểm
2 câu
0.67 điểm
2 câu
0.67 điểm
1 câu
0.33 điểm

Chủ đề III. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Nhận biết được đặc điểm các pha
Số tb trong quần thể biến đổi ntn
Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục
Giải toán về tính số tb sau n lần phân chia

Số câu: 4 TN
Số điểm: 1.32 điểm
Tỉ lệ: 13.2%
1 câu
0.33 điểm
1 câu
0.33 điểm
1 câu
0.33 điểm
1 câu
0.33 điểm

Chủ đề IV. Virut
Số tiết 2 tiết
Nêu cấu trúc các loại virut
Mô tả các giai đoạn nhân lên của virut

So sánh cấu tạo virut trần với virut có vỏ ngoài
Qua kết quả thí nghiệm Franken và conrat năm 1957 xác định vật chất di truyền của virut.

Số câu: 10 TN
Số điểm: 3.34 điểm
Tỉ lệ: 33.4%
2 câu
0.67 điểm
3 câu
1,0 điểm
3câu
1,0 điểm

 
Gửi ý kiến