Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1- CỰC HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Sơn
Ngày gửi: 01h:56' 10-09-2017
Dung lượng: 147.6 KB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I VẬT LÝ 12
Câu 1: Dao động tổng hợp của hai DĐĐH cùng phương x1 = 4cos(10πt+) cm và x2=4cos(10πt -) cm có phương trình:
A. x = 8 cos(10πt - ) B. x = 4/cos(10πt - ) C. x = 4/ cos(10πt +) D. x = 8cos(10πt +)
Câu 2: Chất điểm m = 50g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng biên độ 10 cm và cùng tần số góc 10 rad/s. Năng lượng của dao động tổng hợp bằng 25 mJ. Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng: 
A. 0. B. (/3. C.(/2. D. 2(/3.
Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1=3sin(10t - (/3) (cm); x2 = 4cos(10t + (/6) (cm) (t đo bằng giây). Xác định vận tốc cực đại của vật:
A. 50m/s B. 10cm/s C. 5m/s D. 5cm/s
Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình:
x1 = 3sin((t + () cm; x2 = 3cos(t (cm); x3 = 2sin((t + () cm; x4 = 2cos(t (cm). Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật:
A.  B.  C.  D. 
Câu 5: Hai dao động cơ điều hoà có cùng phương và cùng tần số f = 50Hz, có biên độ lần lượt là 2a và a, pha ban đầu lần lượt là (/3 và (. Phương trình của dao động tổng hợp có thể là phương trình nào sau đây:
A.  B.  C.  D. 
Câu 6: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị:
A. 48 cm B. 4 cm C. 3 cm D. 9,05 cm
Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 900 N/m. Vật nặng dao động với biên độ A= 10cm, khi vật qua vị trí có li độ x = 4cm thì động năng của vật là:
A. 9,00J. B. 0,28J. C. 3,78J. D. 0,72J.
Câu 8: Một con lắc đơn có chu kì dao động là T, thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 =  đến vị trí có li độ là x2 = A là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Biên độ của dao động là 10cm, vật DĐĐH có phương trình lực tác dụng (N), khối lượng của vật:
A. 1kg B. 0,1kg C. 0,01kg D. 10 kg
Câu 10: Con lắc lò xo dao động thẳng đứng với biên độ 5cm. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi cực đại của lò xo gấp 3 lần lực đàn hồi cực tiểu của nó. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc
A. 0,314s B. 0,628s C. 0,157s D. 1,256s
Câu 11: Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m và năng lượng 0,5J. Khi con lắc có li độ bằng 3cm thì vận tốc của nó là . Chu kì dao động:
A. 0,5s B. 0,4s C. 0,3s D. 0,2
Câu 12. Vật dao động điều hòa. Khi vật qua vị trí cân bằng có tốc độ 50 cm/s. Khi vật có tốc độ 20 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là 80 cm/s2. Tìm biên độ dao động A?
A. 8 cm B. 6 cm C. 6,5 cm D. 6,25 cm.
Câu 13: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn:
A. và hướng không đổi. B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. tỉ lệ với bình phương biên độ. D. không đổi nhưng hướng thay đổi.
Câu 14: Khi nói tới của con lắc lò xo, người ta nhận thấy chu kỳ của con lắc
A. không phụ thuộc vào phương dao
 
Gửi ý kiến