Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Danh sách học sinh 2017-2018 cập nhật 08/9/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chiến Công
Ngày gửi: 09h:13' 10-09-2017
Dung lượng: 824.8 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH NĂM HỌC 2017-2018

Stt Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu Địa chỉ ở bán trú Khoảng cách từ nhà đến trường Họ tên cha Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Đoàn viên Diện chính sách Hưởng chế độ Số điện thoại Bỏ học từ ngày Nguyên nhân Ghi chú Mã SMAS
Huyện Tỉnh Bản Xã Huyện Con Lsỹ Con TB Hộ Nghèo Khuyết tật NĐ116 NĐ86 NĐ57 Phụ huynh Học sinh

1 1 10A Lò Tuấn Anh 25/11/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Mé Chiềng Mai Mai Sơn Nông Thanh Hoài 0977235793 14000713170001
2 2 10A Hoàng Thị Chung 06/06/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Nà Khoang Chiềng Dong Mai Sơn 12km Hoàng Văn Cử x 01698601451 14000713170002
3 3 10A Lường Văn Dẫn 2/16/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Bằng Ban Chiềng Nơi Mai Sơn 50km Lường Văn Hướng x 01698924381 14000713170003
4 4 10A Hoàng Ngọc Long Điệp 1/25/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Kinh Hoa Mai Chiềng Ban Mai Sơn Lương Thị Dung 01659306822 14000713170006
5 5 10A Cầm Minh Đức 01/01/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Ten Chiềng Chung Mai Sơn Cầm Văn Hạnh 01628207475 14000713170007
6 6 10A Hà Văn Đức 9/7/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Bằng Ban Chiềng Nơi Mai Sơn 50km Hà Văn Dưỡng x 01686957663 14000713170008
7 7 10A Lò Văn Đức 25/11/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Púng Chiềng Ve Mai Sơn 10km Lò Văn È x 01646957546 14000713170009
8 8 10A Hà Thị Dương 1/1/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Nong Nái Chiềng Mung Mai Sơn Hà Văn Kính 01652942296 14000713170004
9 9 10A Lèo Thị Dương 4/8/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Phé Chiềng Nơi Mai Sơn 50km Lèo Văn Lịch x 0941210679 14000713170005
10 10 10A Lò Thị Thu Hà 5/28/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Thạy Chiềng Ban Mai Sơn Lò Văn Hiểng 0984529421 14000713170010
11 11 10A Lò Thị Thu Hằng 13/03/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Hạm Chiềng Chung Mai Sơn Lò Thị Phương 0964663117 14000713170012
12 12 10A Hoàng Thị Hiền 5/28/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Sàng Chiềng Ban Mai Sơn Hoàng Văn Hười 01667916345 14000713170013
13 13 10A Hoàng Phi Hoài 1/17/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Tin Tốc Chiềng Ban Mai Sơn Hoàng Văn Thương 01655860937 14000713170014
14 14 10A Hà Thị Hương 21/09/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Cang Chiềng Chung Mai Sơn Hà Văn Toan 01253442344 14000713170016
15 15 10A Hoàng Thị Hương 10/03/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Liềng Chiềng Dong Mai Sơn 13km Hoàng Văn Hiên x 01653199844 14000713170017
16 16 10A Lò Thị Hương 2/2/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Púng Chiềng Ve Mai Sơn 10km Hoàng Văn Ướng x 01667915788 14000713170018
17 17 10A Lò Thị Hà Huyền 27/12/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Vựt Chiềng Mai Mai Sơn Hà Thị Hương 0975294055 14000713170015
18 18 10A Lèo Thị Thu Lan 8/3/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Nà Mặn Chiềng Ban Mai Sơn Lèo văn Hương 01234336873 14000713170019
19 19 10A Tòng Thị Lệ 12/01/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Cang Chiềng Chung Mai Sơn Hà Thị Toan 01245159275 14000713170020
20 20 10A Hà Thị Kiều Linh 11/7/2002 TP Sơn La Sơn La Nữ Thái Hoa Mai Chiềng Ban Mai Sơn Hà Văn Hính 01653594060 14000713170021
21 21 10A Hà Thị Mỹ Linh 6/11/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Huổi Khoang Chiềng Ban Mai Sơn Hà Văn Thiết 01665968526 14000713170022
22 22 10A Lò Thị Quỳnh Linh 12/07/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Púng Chiềng Ve Mai Sơn 10km Lò Văn Quảng x 01234478312 14000713170023
23 23 10A Cầm Thị Sao Mai 07/08/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Lọng Trạng Mường Chanh Mai Sơn Cầm Văn Thía 01238157314 14000713170024
24 24 10A Nguyễn Văn Nam 16/8/2002 Mai Sơn Sơn La Nam Kinh Nông Xôm Hát Lót Mai Sơn Nguyễn Văn Hiếu 0978652754 14000713170025
25 25 10A Cầm Thị Ngân 10/9/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Kéo Chiềng Ban Mai Sơn Cầm Văn Hùng 01638025096 14000713170027
26 26 10A Hoàng Thị Ngọc 20/11/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Pom Sản Mường Chanh Mai Sơn Hoàng Văn Phanh 01672205008 14000713170028
27 27 10A Lò Thị Ngọc 10/2/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Nặm Pút Phiêng Cằm Mai Sơn 50km Lò Thị La x 01698456158 14000713170029
28 28 10A Tòng Thị Ánh Nguyệt 11/07/2002 Mai Sơn Sơn La Nữ Thái Khoa Chiềng Chung Mai Sơn Tòng Văn Lả 01657777483 14000713170030
29 29 10A Lò Thị Hồng Nhung 6/1/2002 TP Sơn La Sơn La Nữ Thái Nà Nghè Hát Lót Mai Sơn Lò Văn Đoàn 01694469622 14000713170031
30 30 10A Lường Văn Nổ 06/08/1998 Mai Sơn Sơn La Nam Thái Xà Liệt Phiêng Cằm Mai Sơn 50km Lường Văn Biên x 01672401271 14000713170026
31 31 10A Hoàng Thị Oanh 10/30/2002
 
Gửi ý kiến