Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuong 1,2 vat li 12 cb

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhat Huyen
Ngày gửi: 14h:22' 11-09-2017
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.
MÔN: Vật Lí 12 – Cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút.Họ tên:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp ánCâu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp ánCâu 1: Trong dđđh giá trị cực đại của vận tốc là.
A . vmax = . B. vmax = .
C. vmax = 2. D. vmax = 2.
Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 3cos(10/6)(cm) và x2 = 7cos(10/6)(cm). Dao động tổng hợp có phương trình là
A. x = 10cos(10/6)(cm). B. x = 4cos(10/6)(cm).
C. x = 10cos(10/3)(cm). D. x = 10cos(20/6)(cm).
Câu 3: Một vật dđđh có phương trình x = cos (4t - /2 ) ( cm, s) .Chu kì dao động của vật là
A. 0,5s. B. 1s . C. 0,25s . D. 2s .
Câu 4: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng
A. hai bước sóng. B. nửa bước sóng .
C. một bước sóng. D. một phần tư bước sóng .
Câu 5: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha được gọi là.
A. vận tốc sóng . B. độ lệch pha. C. chu kì . D. bước sóng .
Câu 6: Trong dđđh của con lắc lò xo , nếu giảm khối lượng đi 4 lần thì tần số sẽ
A. tăng 4 lần . B. tăng 2 lần . C. giảm 4 lần . D. giảm 2 lần .
Câu 7: Sóng âm không truyền được trong môi trường nào ?
A. rắn . B. lỏng . C. khí . D. chân không .
Câu 8: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là
A. 2s. B. 30s. C. 0,5s. D. 1s.
Câu 9: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm. Cho g = 10m/s2. Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là
A. 26cm và 24cm. B. 25cm và 24cm. C. 24cm và 23cm. D. 25cm và 23cm.
Câu 10: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Thế năng của con lắc tại thời điểm t = (s) bằng
A. 0,25J. B. 0,5mJ. C. 0,05J. D. 0,5J.
Câu 11: Sóng ngang là sóng
A. nằm theo phương ngang.
B. nằm theo phương thẳng đứng .
C. nằm trùng với phương truyền sóng.
D. có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 12: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng
A. 0,72J. B. 7,2J. C. 2,6J. D. 0,072J.
Câu 13: Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào ?
A. tần số của lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ.
B. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động cưỡng bức.
C. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Câu 14: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2t +/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
A. 12,56cm/s. B. 25,12cm/s C. 12,56cm/s.
 
Gửi ý kiến