Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vật lý 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiên
Ngày gửi: 22h:07' 11-09-2017
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
KỲ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 45 phút
(30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 208

Họ và tên thí sinh:...................................................................................... SBD:...............

Câu 1: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng?
A. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.
B. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.
C. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
D. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.
Câu 2: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 (F. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 (, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng:
A. 36 mW. B. 72 (W. C. 36 (W. D. 72 mW.
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có giá trị , khoảng cách giữa hai khe a=1mm. Tại một điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,5 mm người ta thu được vân sáng bậc 5. Để tại đó là vân sáng bậc 2, phải dời màn:
A. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5 m
B. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15m
C. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15m
D. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5m
Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000.t (i tính bằng A, t tính bằng s). Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ điện có giá trị:
A. 6.10-6 C B. 60 µC C. 600 nC D. 6
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6(m. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 2,5m, bề rộng của miền giao thoa là 1,25cm. Tổng số vân sáng có trong miền giao thoa là:
A. 9 B. 18 C. 10 D. 19
Câu 6: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian:
A. với cùng biên độ. B. luôn cùng pha nhau.
C. với cùng tần số. D. luôn ngược pha nhau.
Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là:
A. 2.103 kHz. B. 2,5.103 kHz. C. 3.103 kHz. D. 103 kHz.
Câu 8: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch tách sóng. B. Mạch khuyếch đại. C. Mạch biến điệu. D. Anten.
Câu 9: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz, biết tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí
v = c = 3.108 m/s, bước sóng của sóng điện từ đó là:
A. λ = 100 m B. λ = 25 m C. λ = 60 m D. λ = 50 m
Câu 10: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
B. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
C. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.
Câu 11: Chu kì dao động riêng của mạch dao động L, C được xác định bằng công thức nào dưới đây?
 
Gửi ý kiến