Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

K.Tra 15 ph (so1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Toàn
Ngày gửi: 22h:14' 11-09-2017
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
...................... secondary school
Class: 6A...
Full name: ................................
 Test 15`


Marks
Teacher′s comment
Ex1: Odd one out.
1.
A. sit
B. come
C. book
D. stand

2.
A. on
B. at
C. in
D and

3.
A. they
B. what
C. where
D. how

4.
A. my
B. I
C. his
D. her

5.
A. a
B. an
C. the
D. them

 Ex2: Match and write.

 A

 B
Answers:

1.
What′s
a.
afternoon
1 - .....

2.
Where
b.
do you live?
2 - .....

3.
How do you
c.
are you?
3 - .....

4.
How old
d.
spell Tan?
4 - .....

5.
Good
e.
your name?
5 - .....


 
Gửi ý kiến