Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vât lý 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiên
Ngày gửi: 22h:12' 11-09-2017
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: VẬT LÝ 12
(25 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 136

Họ, tên :..................................................... LỚP:...............
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
ĐIỂM

Câu 1: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos40(t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:
A. 19 B. 17 C. 18 D. 20
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
A. 2A . B. A/4 . C. A/2 . D. A.
Câu 3: Đối với vật dao động điều hoà thì:
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. lực kéo về có độ lớn cực tiểu khi vật ở vị trí lò xo không biến dạng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật trong quá trình dao động là lực đàn hồi của lò xo.
D. lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà với tần số dao động của vật.
Câu 4: Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,5s và biên độ 3cm. Chọn mốc thế năng tại vi trí cân bằng, cơ năng của vật là:
A. 0,18 mJ B. 0,36 mJ C. 0,72 mJ D. 0,48 mJ
Câu 5: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. cùng tần số, cùng phương
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 6: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 15 m/s B. 30 m/s C. 20 m/s D. 25 m/s
Câu 7: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai điểm nút gần nhau nhất bằng:
A.  B.  C.  D. 
Câu 8: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cương độ âm tăng:
A. 100 dB B. 20 dB C. 30 dB D. 40 dB
Câu 9: Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là
A. mg l (1 + cosα). B. mg l (1 - sinα). C. mg l (1 - cosα). D. mg l (3 - 2cosα).
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4(cos2(t (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:
A. x = 2 cm, v = 0. B. x = 0, v = -4( cm/s. C. x = -2 cm, v = 0 D. x = 0, v = 4( cm/s
Câu 11: Trong hiện tượng giao thoa sóng 2 nguồn kết hợp đồng pha, khoảng cách giữa hai vân cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng 3 cm, vận tốc sóng bằng 60 cm/s thì tần số sóng có giá trị:
A. 5 Hz B. 36 Hz C. 10 Hz D. 20 Hz
Câu 12: Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn
 
Gửi ý kiến