Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TẦM + TỔNG HỢP
Người gửi: Đào Nguyễn Hoàng Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:06' 12-09-2017
Dung lượng: 78.1 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người

(TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI:
Bazơ tan
KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ít tan.

Bazơ không tan
Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2,…

Muối Sunfat (=SO4)
Hầu hết tan (trừ BaSO4, PbSO4 không tan).

Muối Sunfit (=SO3)
Hầu hết không tan (trừ K2SO3 , Na2SO3 tan).

Muối Nitrat (-NO3)
Tất cả đều tan.

Muối Photphat ((PO4)
Hầu hết không tan (trừ K3PO4 , Na3PO4 tan ).

Muối Cacbonat (=CO3)
Hầu hết không tan (trừ K2CO3 , Na2CO3 tan).

Muối Clorua (-Cl )
Hầu hết đều tan (trừ AgCl không tan).

(HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VÀ NHÓM NGUYÊN TỬ:

Hóa trị (I)
Hóa trị (II)
Hóa trị (III)

Kim loại
Na, K, Ag
Ca , Ba , Mg , Zn, Fe, Pb, Cu, Hg
Al, Fe

Nhóm nguyên tử
Gốc NO3; OH; I(Iot)
Gốc aixt: CO3 ; SO3 ; SO4
PO4

Phi kim
Cl , H , F
O


Các phi kim khác: S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V).
KIM LOẠI + OXI OXIT BAZƠ

PHI KIM (C, S, P, N) + OXI OXI AXIT

KIM LOẠI (Na, K, Ca, Ba) + H2OBAZƠ TAN + H2

OXIT BAZƠ TAN+ H2O BAZƠ TAN

OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + H2O AXIT ( H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4)

KIM LOẠI + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2

OXIT BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O

BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O

OXIT BAZƠ TAN+ OXI AXIT MUỐI TƯƠNG ỨNG

OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + BAZƠ TAN MUỐI TƯƠNG ỨNG + H2O

BAZƠ TAN + MUỐI TAN  MUỐI KHÔNG TAN + BAZƠ KHÔNG TAN (TRAO ĐỔI)

MUỐI TAN + AXIT  MUỐI KHÔNG TAN + AXIT MỚI (TRAO ĐỔI)

ĐẶC BIỆT: MUỐI GỐC CO3, SO3 + AXIT MUỐI MỚI + (CO2, SO2) + H2O

BAZƠ KHÔNG TAN OXIT BAZƠ + H2O

OXIT BAZƠ KÔNG TAN (Từ Zn trở đi) + (CO, H2) KIM LOẠI + (CO2, H2O)


 
Gửi ý kiến