Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuong 1 vat li 12 co ban

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhat Huyen
Ngày gửi: 10h:44' 12-09-2017
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.
MÔN: Vật Lí 12 – Cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút.

Câu 1: Xét dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Gọi O là vị trí cân bằng, M,N là hai vị trí biên. P là trung điểm của OM, Q là trung điểm ON. Trong một chu kì, con lắc sẽ chuyển động nhanh dần trong khoảng:
A. Từ P đến Q. B. Từ P đến O, từ O đến P.
C. Từ M đến O, từ N đến O. D. Từ O đến N, từ O đến M.
Câu 2: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là
x1 =  và x2=  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A.  cm. B. 2cm. C. 8cm. D. cm.
Câu 3: Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(t và . Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là
A. . B. A = A1 + A2. C. A = . D. A = .
Câu 5: Câu25 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa : x1 = 4cos10(cm),
x2 = 4cos(10+ ) (cm) . Phương trình dao động tổng hợp là :
A. x =8cos(10+)cm B. x =8cos(10- )cm
C. x=4cos(10-)cm D. x =4cos(10+)cm
Câu 6: Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20( cm/s và gia tốc có độ lớn cực đại của vật là 4m/s2 .
Lấy (2 = 10 thì biên độ dao động của vật là:
A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
Câu 7: Cho ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 = 2 cos () cm ; x2 = - 2 sin() cm; x3 = 2cos () cm. Dao động tổng hợp x = x1 + x2 + x3 có dạng
A. x = 4 cos  cm B. x = 4 cos  cm
C. x = 2cos () cm D. x = 2cos ()
Câu 8: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 8cos(4(t + (/3)cm, toạ độ của vật tại thời điểm t = 8s là.
A. x = 4cm B. x = cm C. x = - 4cm D. x = 8cm
Câu 9: Trong dao động điều hoà x = Acos(, vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình
A. v = Acos(. B. v=Aω sin(.
C. v = A D. v= - A(.
Câu 10: Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi
A. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. B. Vật ở vị trí có li độ cực đại.
C. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. D. Vật ở vị trí có li độ bằng không.
Câu 11: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. hướng về vị trí biên. B. hướng về vị trí cân bằng.
C. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. D. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.
Câu 12: Trong dao động điều hoà x = Acos(, gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình.
A. a = - (2Acos( B. a = -(A2 cos(
C. a =(2Acos( D. a = A(.
Câu 13: Động năng của dao động điều hoà
A. Biến đổi tỉ lệ với li độ.
B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2
C. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T.
D. Không biến đổi theo thời gian.
Câu 14: Trong dao động điều hoà
A. Vận tốc biến đổi điều
 
Gửi ý kiến