Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuong 1 vat li 12 co ban

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhat Huyen
Ngày gửi: 10h:45' 12-09-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.
MÔN: Vật Lí 12 – Cơ bản
Thời gian làm bài: 45 phút.


Câu 1: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc của vật là v1 = 40 cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50 cm/s. Tần số của dao động điều hòa là
A. 10/ (Hz). B. 5/ (Hz). C.  (Hz). D. 10 (Hz)
Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A. vmax = Aω B. vmax = Aω2 C. vmax = A2ω D. vmax = 2Aω
Câu 3: Dao động tắt dần
A. luôn có hại. B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian. D. có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8 cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2 m/s2. Lấy  = 10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là
A. 10 cm; 1s. B. 20cm; 2s. C. 2cm; 0,2s. D. 1cm; 0,1s.
Câu 5: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. căn bậc hai chiều dài con lắc B. căn bậc hai gia tốc trọng trường
C. gia tốc trọng trường D. chiều dài con lắc
Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. B. hướng về vị trí cân bằng.
C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo. D. hướng về vị trí biên.
Câu 7: Tại cùng một nơi trên Trái đất, nếu tần số dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài ℓ là f thì tần số dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài 4l là
A. ƒ B. 2ƒ C. 4ƒ D. 
Câu 8: Một vật dao động điều hoà với chu kì T =  (s) và đi được quãng đường 40cm trong một chu kì dao động. Gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng
A. 32cm/s2. B. 32m/s2. C. -32cm/s2. D. -32m/s2.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng là
A. 48m/s2. B. 0,48cm/s2. C. 0,48m/s2. D. 16cm/s2.
Câu 10: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + (). Cơ năng của vật dao động này là
A. m(2A. B. m(2A2 C. m(A2. D. m(2A2.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = (s) và đi được quãng đường 40cm trong một chu kì dao động. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng
A. 120m/s. B. 1,2cm/s. C. 1,2m/s. D. -1,2m/s.
Câu 12: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng
A. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.
C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động. D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.
Câu 13: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là
A. 2s. B. 30s. C. 0,5s. D. 1s.
Câu 14: Phương trình dao động của vật có dạng x = Asint + Acost. Biên độ dao động của vật là
A. A/2. B. A
 
Gửi ý kiến