Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cao Trị
Ngày gửi: 16h:59' 12-09-2017
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS Hòa Hội Kiểm Tra 1 Tiết ( thời gian 45 phút)
Họ Và Tên:................................... Đề Số 1
I. Trắc Nghiệm. (3đ)
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5
Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
A. K2O. B. CuO. C. P2O5. D. CaO.
Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
A. K2O. B. CuO. C. CO. D. SO2.
Câu 4: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3.
Câu 5: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:
A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO.
C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO
Câu 6: Dãy chất gồm các oxit axit là:
A. CO2, SO2, NO, P2O5. B. CO2, SO3, Na2O, NO2.
C. SO2, P2O5, CO2, SO3. D. H2O, CO, NO, Al2O3.
Câu 7: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.
C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.
Câu 8: Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:
A. Na2O, SO3, CO2 . B. K2O, P2O5, CaO. C. BaO, SO3, P2O5. D.CaO, BaO, Na2O
Câu 9: Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. B. Cu, CuO, Cu(OH)2.
C. Na2O, NaOH, Na2CO3. D.MgO, MgCO3, Mg(OH)2.
Câu 10: Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với dung dịch HCl . Khối lượng muối thu được là:
A. 2,22 g B. 22,2 g C. 23,2 g D. 22,3 g
II. Tự luận (7đ).
Câu 1. Cho các chất sau: Na2O, SO2, CuO, P2O5. Chất nào tác dụng với
a/ H2O b/ dung dịch NaOH c/ dung dịch HCl
Viết phương trình phản ứng xảy ra và cân bằng.
Câu 2. Hoàn thành phương trình phản ứng sau và cân bằng.
FeO + H2SO4  MgO + HCl
ZnO + H2SO4  Na2O + HCl 
P2O5 + H2O CO2 + Ca(OH)2
Fe + HCl  Fe + H2SO4 
AlOH)3 + HCl  CuO + H2SO4 
Câu 3. Hòa tan m gam Mg bằng V lít dung dịch axit sunfuaric 1M. Sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc
a/ Tính giá trị m ?
b/ Tính giá trị V ?
c/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
(cho biết Mg = 24, S = 32, O = 16)

 
Gửi ý kiến