Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập Cộng Số thập phân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Triệu Văn Trung
Ngày gửi: 23h:31' 12-09-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 ngườiCâu 1:Tính tổng với đơn vị đo là ki-lô-mét: 3,7 km + 3,097 km + 0,753 km
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 2:Tính tổng với đơn vị đo là tấn: 9,34 tấn + 2,563 tấn + 1,521 tấn
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 3:Tính tổng với đơn vị đo là héc-tô-mét vuông : 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 4:Tính nhanh 61,7 + 7,45 + 3,3
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5:Tính nhanh 121,28 + 34,75 + 11,25 + 32,72
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Câu 1:Tính tổng với đơn vị đo là ki-lô-mét: 3,7 km + 3,097 km + 0,753 km
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 2:Tính tổng với đơn vị đo là tấn: 9,34 tấn + 2,563 tấn + 1,521 tấn
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 3:Tính tổng với đơn vị đo là héc-tô-mét vuông : 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 4:Tính nhanh 61,7 + 7,45 + 3,3
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5:Tính nhanh 121,28 + 34,75 + 11,25 + 32,72
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu6:
Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 nhặt được 10,6 kg, tổ 2 nhặt được 12,4 kg, tổ 3 nhặt được 9 kg. Hỏi lớp đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 7:
Một cửa hàng ngày đầu bán được 71,4 m vải, ngày thứ hai bán được 97,8 m vải, ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 75 m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….Câu6:
Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 nhặt được 10,6 kg, tổ 2 nhặt được 12,4 kg, tổ 3 nhặt được 9 kg. Hỏi lớp đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 7:
Một cửa hàng ngày đầu bán được 71,4 m vải, ngày thứ hai bán được 97,8 m vải, ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 75 m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến