Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP OXIT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Duy Bảo
Người gửi: Nguyễn Đức Minh
Ngày gửi: 11h:15' 13-09-2017
Dung lượng: 20.3 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS: …………….
Giảng dạy – Nguyễn Duy Bảo
ĐỀ KIỂM TRA MIỆNG
HÓA HỌC – 9 CƠ BẢN

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: ………………………………..
Điểm
Lời phê
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

PHIẾU TRẢ LỜI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.


Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)
Trong dãy chất sau, đâu là dãy chất oxit?
Na2O, HCl, K2O, NaOH C. BaO, NaNO3, ZnO, KCl
Al2O3, SiO2, PbO, CuO D. MnO2, KOH, CuO, HgO
Oxit nào sau đây có tên gọi là cacbon đioxit?
CaO B. CuO C.CO D. CO2
Oxit nào sau đây được dùng để hút ẩm trong phòng thí nghiệm?
Mn2O7 B. CuO C. CaO D. MgO
Để điều chế cacbon đioxit (CO2) ta đi từ phản ứng hóa học nào sau đây?
Na2CO3 t° Na2O + CO2 C. 2 CO + O2 t°
2 CO2
CaCO3 t°
CaO + CO2 D. 3 C + 2 O3 t°
3CO2
Dãy oxit nào sau đây khi hòa tan vào nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm)?
Na2O, MgO, K2O, CuO C. Li2O, MnO2, CaO, Ag2O.
K2O, BaO, Na2O, CaO D. BaO, ZnO, CaO, Na2O
Để phân biệt: CaO, P2O5 và CO ta dùng hóa chất nào sau đây?
Quỳ tím ẩm B. Dung dịch Ca(OH)2 C. Dung dịch NaCl D. Cả 3 đáp án.
Trong dãy các chất sau, dãy chất nào là oxit axit?
A. Al2O3, SO2, CO2, Na2O C. CO2, K2O, CO, BaO
B. SO2, P2O5, CO2, N2O5 D. CO, NO, SO2, SO3.
Trong dãy chất sau, đâu là dãy oxit lưỡng tính?
A. Al2O3, ZnO, Cr2O3 C. Al2O3, HgO, CuO
B. Na2O, ZnO, Cr2O3 D. Al2O3, ZnO, Ag2O
Phần tự luận (6,0 điểm)
Cho dãy oxit sau: K2O, CaO, SO2, CuO, FeO, CO. Oxit nào tác dụng được với:
Nước.
Axit clohiđric.
Dung dịch natri hiđroxit.
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các hóa chất mất nhãn sau: CaO và CaCO3.
Dẫn 2,24 lít khí CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) vào 100ml dung dịch KOH.
Viết phương trình hóa học xảy ra.
Tính nồng độ mol dung dịch KOH.
Tính khối lượng muối tạo thành.
Câu 4:* Lấy 6,4gam oxit của một kim loại hóa trị (III) cần dùng vừa đủ 240 ml dung dịch HCl 1M để hòa tan.
Viết phương trình hóa học xảy ra.
Xác định công thức hóa học của oxit.
Lấy dung dịch thu được ở trên, đem đun nhẹ cho bay hơi thì thu được 15,88gam muối tinh thể ngậm nước. Xác định công thức của muối tinh thể.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến