Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra học kỳ II tin hoc 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 12h:07' 13-09-2017
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH
TRƯỜNG THCS TRẦN CÔNG ÁI

Đề chính thức


ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIN HỌC – LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: ( 2 điểm)
Nêu câu lệnh lặp trong pascal? Cho ví dụ về câu lệnh lặp?
Câu 2: ( 2 điểm) Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em.
a) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
begin n:=n+1; S:=S+n end;
b) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
n:= n+1; s:=s+n;
Câu 3: ( 3 điểm) Viết chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải số nguyên tố hay không?
Câu 4: ( 3 điểm) Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất?

-------------------------------------------------Hết------------------------------------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH
TRƯỜNG THCS TRẦN CÔNG ÁI

Đề chính thức


ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIN HỌC – LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: ( 2 điểm)
Nêu câu lệnh lặp trong pascal? Cho ví dụ về câu lệnh lặp?
Câu 2: ( 2 điểm) Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em.
a) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
begin n:=n+1; S:=S+n end;
b) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
n:= n+1; s:=s+n;
Câu 3: ( 3 điểm) Viết chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải số nguyên tố hay không?
Câu 4: ( 3 điểm) Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất?

-------------------------------------------------Hết------------------------------------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH
TRƯỜNG THCS TRẦN CÔNG ÁI

Đề chính thức


ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIN HỌC – LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: ( 2 điểm) Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em.
a) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
begin n:=n+1; S:=S+n end;
b) S:=0; n:=0;
While s<=10 do
n:= n+1; s:=s+n;

Câu 2: ( 2 điểm)
Nêu câu lệnh lặp trong pascal? Cho ví dụ về câu lệnh lặp?
Câu 3: ( 3 điểm) Viết chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải số nguyên tố hay không?
Câu 4: ( 3 điểm) Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất?

-------------------------------------------------Hết------------------------------------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 8


Câu 1:
- Khai báo đúng cú pháp câu lệnh lặp: (1 điểm)
For := to do ;
- Ví dụ về câu lệnh lặp : (1 điểm)
Câu 2:
a) Chương trình thực hiện 5 vòng lặp. (0,5 điểm)
b) Vòng lặp trong chương trình được thực hiện vô tận vì sau câu lệnh n:=n+1; câu lệnh lặp kết thúc nên điều kiện S=0 luôn luôn được thỏa mãn. (0,5 điểm)
Nhận xét: Trong câu lệnh thực hiện, điều kiện
 
Gửi ý kiến