Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập Vật lý 12 học kỳ 1 (Hệ TX)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xích
Ngày gửi: 20h:03' 13-09-2017
Dung lượng: 412.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LÝ 12 HỆ GDTX
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Thế nào là dao động cơ
Dao động là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng.
Thế nào là dao động tuần hoàn
Vật dao động sẽ trở lại vị trí cũ, theo hướng cũ (trạng thái chuyển động) sau những khoảng thời gian bằng nhau.
Định nghĩa dao động điều hòa
Dao động điều hòa là dao động mà li độ là một hàm cosin (hay sin) theo thời gian.
Viết phương trình dao động điều hòa? Kể tên, đơn vị?
x = Acos((t + ()
+ x: Li độ dao động, là độ lệch của vật khỏi vị trí cân bằng, cho biết vị trí của vật
+ A: Biên độ của dao động, là giá trị cực đại của li độ, luôn dương. A và x có cùng đơn vị (trong bài tập thường ở phần cuối cùng của phương trình dao động)
+ ( (rad): Pha ban đầu của dao động, là đại lượng trung gian xác định trạng thái ban đầu của dao động.
+ ((t + () (rad): Pha của dao động, là đại lượng trung gian xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm t bất kỳ.
Li độ bằng không và có độ lớn cực đại tại đâu?
Li độ bằng không tại vị trí cân bằng và có độ lớn cực đại tại biên xmax = A
Mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
( Mối liên hệ của chuyển động tròn đều và dao động điều hòa: Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.
( Trong chuyển động tròn đều ứng với dao động điều hòa, chuyển động tròn đều sẽ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ (chiều tăng pha tương ứng với chiều tăng góc).
Nêu các định nghĩa về chu kì T(s)?
( Chu kỳ của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
( Chu kỳ của dao động điều hòa là khoảng thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần
Viết công thức tính chu kì dựa trên số dao động N thực hiện trong thời gian t

Thế nào là tần số f(Hz)?
Tần số của dao động điều hòa là số dao động toàn phần của vật (hoặc hệ vật) thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Viết công thức mối liên hệ giữa tần số và chu kì

Viết công thức thể hiện mối liên hệ giữa tần số góc ( (rad/s), chu kì T và tần số f

Viết phương trình vận tốc trong dao động điều hòa
v = ( (.A.sin((t + ()
Vận tốc bằng không và cực đại tại vị trí nào?
Vận tốc bằng không tại biên và có độ lớn cực đại tại vị trí cân bằng vmax = (A
Viết phương trình gia tốc của vật dao động điều hòa
a = ( (2.A.cos((t + ()
Gia tốc bằng không và cực đại tại vị trí nào?
Gia tốc bằng không tại vị trí cân bằng và có độ lớn cực đại tại biên amax = (2A.
Vectơ gia tốc có đặc điểm gì?
Luôn hướng về VTCB và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
So sánh sự lệch pha giữa x, v, a?
x, v, a biến thiên điều hòa theo thời gian cùng tần số, a sớm pha hơn v một góc (/2, v sớm pha hơn x một góc (/2, a và x ngược pha nhau
Nêu các dạng đồ thì trong dao động điều hòa
Li độ theo thời gian x(t): hình sin Vận tốc theo thời gian v(t): hình sin
Gia tốc theo thời gian a(t): hình sin Vận tốc và li độ: êlip
Gia tốc và li độ: đoạn thẳng Gia tốc và vận tốc: êlip
Bốn giá trị ( cần nhớ
+ Vật ở biên dương: ( = 0
+ Vật ở biên âm: ( = (
+ Vật qua VTCB theo chiều âm: ( = (/2
+ Vật qua VTCB theo chiều dương: ( = ( (/2
Nếu quên, bấm shift cos(= α. Nếu v > 0 thì chọn – α, nếu v < 0 thì chọn α
Dạng quỹ đạo và chiều dài quỹ đạo trong dao động điều hòa
Một vật dao động điều hòa thì quỹ đạo là một đoạn thẳng có chiều dài l = 2.A
Hệ thức độc lập theo thời gian
Giữa x và v:  Giữa a và x: a = -(2.x
Giữa a
 
Gửi ý kiến