Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT 45P-ĐAI SỐ 12-CHUONG I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Lập
Ngày gửi: 22h:00' 13-09-2017
Dung lượng: 10.0 MB
Số lượt tải: 720
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Nguyễn Trãi KIỂM TRA 45 PHÚT- GIẢI TÍCH 12
Tổ: TOÁN HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
------------------------- -------------------------------------


Họ và Tên: ------------------------------------------------------------Lớp:-------

Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D


Câu 1: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là:
A. 2 y -1=0 B. 2x + 1 = 0 C. 2x - 1 = 0 D. y -1 = 0
Câu 2: Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm M = (-1;-4) là?
A. k = - 9 B. k = 9 C. k = -6 D. k = 6
Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.  B.  C.  D. và 
Câu 4: Cho hàm số  có đồ thị (C ). Chọn phát biểu đúng?
A. Hàm số có một cực đại duy nhất B. Hàm số có hai cực tiểu và một cực đại. C. Hàm số có một cực tiểu duy nhất D. Gía trị cực tiểu của hàm số bằng 3.
Câu 5: Hàm số nào sau đây có 3 cực trị?
A. B. C. D. 
Câu 6. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. và  B.  C. và  D. 
Câu 7:Gía trị cực đại của hàm số  là?
A. - 2 B. 4 C. 2 D. -4
Câu 8: Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm x = 1 khi và chỉ khi.
A.  B. C. D. 
Câu 9: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?
A.  B. C. D. 
Câu 10: Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [1;2]. , m là giá trị nhỏ nhất của
hàm số  trên đoạn [2;3]. Khi đó M + m có giá trị là?
A. - 1 B.  C. D.

Câu 11:Gía trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [0;2] là.
A.- 9 B. C. 1 D. 0

Câu 12: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên :

A.  B. 
C. D.

Câu 13: Cho hàm số  có đồ thị (C ). Tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y = x – 1 với
tiệm cận ngang của (C ) là:
A. (- 3;2) B. (2;3) C. ( 2;-3) D. (3:2)
Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm M = (1; -2) có dạng?
A. y = -3x + 1 B. y = -3x - 1 C. y = 3x + 1 D. y = 3x - 1
Câu 15: Số giao điểm giữa đường thẳng y = -4x + 1 và đồ thị  là?
A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 16: Một tam giác vuông có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0)
Khi đó diện tích lớn nhất của tam giác vuông là ?
A.  B.  C.  D. 

Câu 17: Đường thẳng y = k cắt đồ thị  tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi ?
A. B. C. D. 
Câu 18: Câu 20: Hàm số  có đồ thị là hình nào dưới đây?

A

B

C

D


Câu 19: Tiếp tuyến của đồ thị  vuông góc với đường thẳng (d): x – 4y = 0 có
phương trình dạng?
A
 
Gửi ý kiến