Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Chí Tùng
Ngày gửi: 22h:23' 13-09-2017
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CÁT TIÊN
TRƯỜNG THCS NAM NINH

Họ và tên: ……………………
Lớp: 8A…
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Điểm số
Điểm chữ
Lời phê của giáo viên
A/ TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)
Câu 1: Vào thế kỷ XV, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành 2 giai cấp mới nào?
A/ Tư sản, phong kiến
B/ Vô sản, phong kiến
C/ Tư sản và vô sản
D/ Quý tộc và Tăng lữ
Câu 2: Nhân dân Nê-đen-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của vương quốc:
A/ Bồ Đào Nha B/ Tây Ban Nha
C/ Đức D/ Italia
Câu 3: Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ ở Anh thế kỷ XVII chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, họ đã trở thành:
A/ Phong kiến B/ Nông dân
C/ Vua chúa D/ Quý tộc mới
Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:
A/ Ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp
B/ Di dân sang Châu Mỹ
C/ Tiêu diệt người Inđian (da đỏ)
D/ Bắt người da đen làm nô lệ
II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)
Câu 1: Cách mạng tư sản Hà Lan thế kỷ XVI được xem là ….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Nước Đức thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng các cuộc …………………………….
…………………..dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ.
III/ Ghép ý cột thời gian với ý cột sự kiện sao cho đúng nội dung: (1điểm)
Thời gian
Sự kiện
Trả lời

1/ Năm 1764
2/ Năm 1769
3/ Năm 1785
4/ Năm 1784
a/ Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.
b/ Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước
c/ Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước.
d/ Ác-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước.
1/ ghép với ...
2/ ghép với ...
3/ ghép với ...
4/ ghép với ...


B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?
Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?
DUYỆT CỦA BGH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Bùi Thị Khiếu
DUYỆT CỦA TPCM

Nguyễn Thị Bích Nhi
Nam Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2017
Giáo viên ra đề
Ninh Chí TùngBÀI LÀM


PHÒNG GD & ĐT CÁT TIÊN
TRƯỜNG THCS NAM NINH


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: LỊCH SỬ 8


A/ TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)
1. C ; 2. B ; 3. D ; 4. A
II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)
1. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
2. chiến tranh chinh phục
III/ Ghép ý cột A với ý cột B sao cho đúng nội dung: (1điểm)
1a, 2c, 3d, 4b
B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?
Đáp án
Điểm

- Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lý quan trọng,
 
Gửi ý kiến