Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề violympic lớp 5 năm 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Việt
Ngày gửi: 05h:51' 14-09-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn các giá trị bằng nhau)
Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 8 b/ 12 c/ 11 d/ 10
Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36
Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18
Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28
Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28
Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 10 b/ 11 c/ 5 d/ 9
Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100
Câu 8: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:
a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201
Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:
a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363
Câu 10: Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:
a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190
Bài 3: Vượt chướng ngại vật.
Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.
Câu 2: Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15.
Câu 3: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.
Câu 4: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10.
Câu 5: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12.
Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215.
Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419.
Câu 8: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009.
Câu 9: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338.
Câu 10: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694.
ĐÁP ÁN
Bài 1: 13/2013 < 17/2013 < 19/2013 < 20/2013 < 21/2013 < 24/2013 < 30/2013 < 39/2013 < 39/1997 < 39/1995 < 39/1993 < 100/98 < 100/95 < 100/92 < 100/85 < 100/83 < 100/49 < 100/33 < 100/29 < 100/21
Bài 2:
Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: a
Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: a
Bài 3:
Câu 1: 923; 1086 Câu 2: 69 Câu 3: 389 Câu 4: 43210 Câu 5: 63210
Câu 6: 107; 108 Câu 7: 209; 210 Câu 8: 1004; 1005 Câu 9: 168; 170
Câu 10: 346; 348

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền số thích hợp
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....
Câu 2: 3/4 của một số bằng 192 thì số
 
Gửi ý kiến