Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thời khóa biểu Đợt 3 -HKI NH: 2017 -2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:58' 02-10-2017
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
(Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
- Tên lớp : 6/1 - Tên lớp : 6/2
- Chủ nhiệm : Lê Minh Nga - Chủ nhiệm : Trần Thị Hợi
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Văn TATC Văn Tin học SÁNG S1 Chào cờ MT Sinh TATC Toán
S2 SHL Văn Sinh Văn GDCD S2 SHL Lý T. Anh Thể dục Toán
S3 C. nghệ TATC Sử Thể dục Toán S3 T. Anh Văn Nhạc Sử C. nghệ
S4 Toán Nhạc Toán Sinh Toán S4 TATC Văn Thể dục Tin học T. Anh
S5 S5
CHIỀU C1 Địa KNS Tin học Lý Thể dục CHIỀU C1 Văn GDCD Văn Toán VănTC
C2 TATC T. Anh T. Anh TANN C. nghệ C2 C. nghệ TATC Toán Địa Toán TC
C3 NGLL TANN VănTC T. Anh Toán TC C3 NGLL Sinh TANN TANN Tin học
C4 MT C4
C5 C5Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
(Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
- Tên lớp : 6/3 - Tên lớp : 6/4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Đậm - Chủ nhiệm : Ngô Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Văn C. nghệ Thể dục Văn SÁNG S1 Chào cờ T. Anh GDCD Văn C. nghệ
S2 SHL Văn T. Anh Địa Văn S2 SHL T. Anh C. nghệ Văn Tin học
S3 Toán TATC TATC Toán Lý S3 Toán Lý Sinh Sinh Toán
S4 Toán TATC Sinh Toán C. nghệ S4 Văn Thể dục T.ANH T. Anh Toán
S5 S5
CHIỀU C1 T. Anh Thể dục Toán TC Sinh Sử CHIỀU C1 Tin học Nhạc Thể dục Sử Văn
C2 Tin học GDCD Nhạc Tin học TANN C2 TOÁN KNS Địa TANN TANN
C3 NGLL VănTC MT T. Anh TANN C3 NGLL MT Toán VĂN TOÁN
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
(Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
- Tên lớp : 6/5 - Tên lớp : 6/6
- Chủ nhiệm : Phạm Thị Nhơn Phước - Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kiều Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Sinh Sử Địa Toán SÁNG S1 Chào cờ T. Anh Tin học T. Anh GDCD
S2 SHL Thể dục Thể dục T.Anh TC Toán S2 SHL T. Anh Sử Tin học Lý
S3 T. Anh Nhạc TOÁN Toán Văn S3 Toán Sinh C. nghệ Toán TOÁN
S4 T. Anh GDCD Tin học TOÁN Lý S4 C. nghệ T.Anh TC Toán Địa
S5 S5
CHIỀU C1 C. nghệ Văn Toán Tin học MT CHIỀU C1 Văn T.Anh TC TOÁN Nhạc Văn
C2 VănTC Văn Văn T. Anh VănTC C2 Văn MT VănTC Sinh Văn
C3 NGLL T.Anh TC Sinh C. nghệ C3 NGLL Thể dục VănTC Thể dục Toán
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
(Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
- Tên lớp : 6/7 - Tên lớp : 7/1
- Chủ nhiệm : Phan Thị Trang - Chủ nhiệm : Lê Văn Quy
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Văn Toán Toán T.Anh TC SÁNG S1 Chào cờ T. Anh T. Anh Địa Sử
S2 SHL Nhạc Toán Toán Địa S2 SHL T. Anh Sinh Thể dục Tin học
S3 Lý T.Anh TC T. Anh Tin học Sử S3 TATC Tin học Toán TATC Toán
S4 Sinh C. nghệ Thể dục Tin học S4 Toán Sinh GDCD Lý Toán
S5 S5
CHIỀU C1 Văn MT Sinh T. Anh C. nghệ CHIỀU C1 Địa TANN TANN Văn Văn
C2 Văn VănTC TOÁN T. Anh VănTC C2 C. nghệ Văn C. nghệ Văn Thể dục
C3 NGLL GDCD Thể dục TOÁN Văn C3 NGLL TATC Nhạc Sử MT
C4 C4
C5 C5


Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
(Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
- Tên lớp : 7/2 - Tên lớp : 7/3
- Chủ nhiệm : Phạm Thị Thơm - Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thơm
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Sinh C. nghệ T. Anh Địa SÁNG S1 Chào cờ Nhạc Toán Văn C. nghệ
S2 SHL Thể dục Lý T. Anh C. nghệ S2 SHL Văn Thể dục Văn Sinh
S3 GDCD Văn Toán Văn Sinh S3 T. Anh Văn Sinh Thể dục GDCD
S4 Sử Văn Toán Thể dục Sử S4 C. nghệ Tin học Lý Địa MT
S5 S5
CHIỀU C1 Toán Tin học T. Anh TATC Tin họ
 
Gửi ý kiến