Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15 phút công nghệ bài 6,7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thành Phát
Ngày gửi: 14h:23' 05-10-2017
Dung lượng: 16.6 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 1 người (Thành Phát)

KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2017-2018
Tên :……………………………/Lớp:7……..Đề 1
I.Trắc nghiệm(4 điểm)
1. Sử dụng đất hợp lí để:
A. Duy trì độ phì nhiêu của đất B. Giúp cây tăng năng suất
C.Giúp tăng sản lượng nông sản D.Cả A,B đều đúng.
2. Trong những mục đích sau,mục đích nào đúng với biện pháp vừa sử dụng đất, vửa cải tạo?
A. Tăng sản lượng B.Tăng năng suất
C.Bảo vệ độ phì nhiêu của đất D.Tăng diện tích
3.DAP(phân bón chứa N,P) , phân NPK, cây muồng muồng thuộc loại phân bón nào?
A. Phân hóa học B.Phân vi sinh
C. Phân hữu cơ D.Cả A,C đều đúng
4.Những loại đất gì cần được cải tạo?
A.Đất chua,đất bạc màu,đất phì nhiêu,đất mặnB. Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất kém phì nhiêu
C. Đất kém phì nhiêu,đất chua,đất phèn,đất mặn D.Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất bạc màu

II. Tự luận(6 điểm)
1.Nêu khái niệm của phân bón?(3 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Cho biết phương pháp bón phân hợp lí(phương pháp 4 đúng) ? (3 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2017-2018
Tên :……………………………/Lớp:7……..Đề 2
I.Trắc nghiệm(4 điểm)
1.Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây băng xanh có mục đích gì?
A.Hạn chế xói món,rửa trôi của đất B.Tăng bề dày lớp đất trồng
C.Tăng độ che phủ cho cây D. A và C đều đúng
2.Phân đạm,phân lân,phân kali,phân đa nguyên tố,phân vi lượng thuộc loại phân bón gì?
A. Phân hữu cơ B.Cả A,C đều đúng
C. Phân hóa học D.Phân vi sinh
3.DAP(phân bón chứa N,P) , phân NPK, cây muồng muồng thuộc loại phân bón nào?
A. Phân hóa học B.Phân vi sinh
C. Phân hữu cơ D.Cả A,C đều đúng
4.Những loại đất gì cần được cải tạo?
A.Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất kém phì nhiêuB. Đất chua,đất bạc màu,đất phì nhiêu,đất mặn
C. Đất kém phì nhiêu,đất chua,đất phèn,đất mặn D.Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất bạc màu
II. Tự luận(6 điểm)
1.Biện pháp sử dụng đất hợp lí?(3 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Cho biết phân hữu cơ và phân vi sinh gồm những loại phân nào? (3 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến