Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kỳ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giáo viên
Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
Ngày gửi: 09h:56' 05-10-2017
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II- CÔNG NGHỆ 9

Cấp độTên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 2: Lắp mạch điện
Lắp mạch điện

Lắp mạch điện
Lắp mạch điện

Lắp mạch điện
Số câu
Số điểm
21
0.5đ
1


15câu
6.5đ

Chủ đề 2: đặt dây dẫn – Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà.
đặt dây dẫn – Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà.đặt dây dẫn – Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà.
đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
Số câu
Số điểm
1
0.5đ1

13câu
3.5đ

Tổng số câu.
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3 câu
1,5 điểm
15%
2 câu
2,5 điểm
25%
3 câu
6điểm
60%
8 câu
10điểm
100%ngày ... tháng ... năm 20...

Người thẩm định Người kiểm tra Người ra đề


.
TRƯỜNG THCS ………………….
Tên HS: Lớp: 9….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20…. – 20....
Môn: Công nghệ 9 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 20…

ĐIỂM
Điểm ghi bằng chữ
.................................................
Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
..................................................
Tên, chữ kí giám thị
GT1:...................................
GT2:...................................

PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:
A .Ống nối chữ L. B. Ống nối nối tiếp.
C .Ống nối chữ T. D. Kẹp đỡ ống.
Câu 2: Trên vỏ các máy biến áp thường có lắp thiết bị nào:
A. Oát kế. C. Vôn kế.
B. Ampe kế và Vôn kế. D. Nhiệt kế.
Câu 3: Đồng hồ vạn năng có thể đo được?
A. Hiệu điện thế của nguồn điện xoay chiều. C. Điện trở dòng điện.
D. Điện trở, hiệu điện thế, cường độ dòng điện. D. Cường độ dòng điện.
Câu 4: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
A. Đèn huỳnh quang
B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
C. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
Câu 5: Hãy chọn những từ, cụm từ điền vào chỗ trống (...)trong những câu sau đây để đựơc những câu trả lời đúng về yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
- Không luồn các đường dây khác …………………………… vào chung một ống
- Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá ………… tiết diện ống
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 6: (2đ) So sánh cấu tạo của công tắc hai cực với công tắc ba cực? Trong mạch điện công tắc thường được mắc như thế nào?
Câu 7: (2đ) Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, mạng điện lắp đặt kiểu ngầm? So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà?
Câu 8: (3đ) Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 bóng đèn sáng tắt luôn phiên?
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TRƯỜNG THCS ………………
Họ và Tên : …………………………….…
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20…..-20…..
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
( Đề dự bị)
PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng
 
Gửi ý kiến