Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Family and Friends Special Edition Grade 3 - Test Semaster 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Linh Trang
  Ngày gửi: 00h:35' 07-10-2017
  Dung lượng: 11.5 MB
  Số lượt tải: 920
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Chí Hiếu)
  UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA MI 2

  HỌ VÀ TÊN: ………………………………
  Lớp: 3……

  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
  MÔN ANH VĂN- LỚP 3
  NĂM HỌC 2017-2018
  Thời gian: 40 phút
  
  Marks
  Listening
  Reading and writing
   Speaking
   Total
  
  
   Q.1
   Q.2
   Q.3
   Q.4
   Q.5
   Q.6
   Q. 7
  Q.8
   Q.9 Q.10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Remarks:

  
    PART 1: LISTENING. (10 phút – 4 điểm)
  Question 1 Nghe và điền số. (1 điểm)
  Question 2 Nghe và viết T (đúng) hoặc F (sai). (1 điểm)

  This is Mum’s pencil. ................... .
  Here is a window. ................... .
  The kite is on the net. ................... .
  These are her socks. ................... .
  Where’s Grandma ? She’s in the dining room. ................... .


  Question 3 Nghe và nối. (1 điểm)  Question 4 Nghe và đánh dấu tích . (1 điểm)

  Example :
  1.

  2. 3.
  4. 5.
  PART 2: READING AND WRITING. (30 phút - 4 điểm)
  Questions 5 Nối tranh với từ tương ứng. (1 điểm)

    

  bath circle tiger rice coat
  Question 6 Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)

    


  Hi , My name is Tam. I have ………. hair. I have three friends. Linh has ……… hair. It is short. This is Hoa. She has straight hair. And this is Thu. She has black ..……. She likes ………... very much. I love all of my …………..

  Question 7 Sắp xếp chữ cái tạo thành từ đúng. (1 điểm)
  euosh dinkrs liettl chira bdear

  ….……… …………. ………. ………… ………..
    

  Question 8 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng. (1 điểm)
  1. I / an / have/ apple./
  …………………………………………………………
  2. blue / is / bike / This / my /
  …………………………………………………………
  3. I / like / elephants. / don’t /
  …………………………………………………………
  4. carrots? / you / Do / like /
  …………………………………………………………
  5. He / black / has / eyes. /
  …………………………………………………………


  SPEAKING TEST ( Grade 3)
  Part 1 : Listen and repeat :
  + Teacher reads or plays the CD , student repeats


  Part 2 : Point , ask and answer :

  + Teacher points and asks , student answers
  Teacher asks: What’s this?
  Student answers: It’s a pen/ eraser/ pencil

  Teacher asks: Who’s this?
  Student answers: He (she) is firefighter, pilot

  Teacher asks: What’s this?
  Student answers: It’s a pair of shoes/ coat / hat

  Part 3 : Interview :
  + Teacher asks pupils to work in pairs .
  + Pupils ask and answer with the questions below :
  What’s your name ?
  How old are you ?
  How are you ?
  What’s your favorite toy ?
  Where’s your book ? - It’s ……….
  Are these your books ? - Yes ,……
  What’s this ?
  Is this your pen ?
  What’s your favorite colour ?  ANSWER KEY.
  PART 1: LISTENING.
  Question 1. 1. dad 2. sister 3. brother 4. grandma 5. grandpa
  Question 2. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F
  Question 3.


  Question 4.
  1. These are Rosy’s socks.
  2. I like these shoes.
  3. Go to the door. Go upstairs.
  4. In my lunch box, I’ve
  No_avatar

  thanks so much

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓