Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra de chung 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giáo viên
Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
Ngày gửi: 10h:54' 10-10-2017
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
Trường : THCS ………………….
Họ tên:………………………………………
Lớp:…………………….
KIỂM TRA HKI
Môn: Ngữ văn 9
(truyện trung đại)
Thời gian: 45 phút
Điểm A


Đề A
Câu 1: (2 điểm) Tóm tắt truyện “ Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ bằng một đoạn văn (khoảng 12 -14 dòng )
Câu 2: (2 điểm) Nêu nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ “ Chị em Thúy Kiều” . Chép lại chính xác 6 dòng thơ đầu gợi tả nhan sắc Thúy Kiều trong đoạn thơ “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du.
Câu 3: (2 điểm) Trình bày những giá trị về nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Câu 4: (4 điểm) Phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn thơ “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du.
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề B
Trường : THCS ………………
Họ tên:…………………………………………
Lớp:…………………….
KIỂM TRA HKI
Môn: Ngữ văn 9
(truyện trung đại)
Thời gian: 45 phút
Điểm B

Câu 1: (2 điểm) Tóm tắt truyện “ Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu bằng một đoạn văn (khoảng 12 -14 dòng )
Câu 2: (2 điểm) Nêu nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ “ Cảnh ngày xuân” . Chép lại chính xác 6 dòng thơ cuối trong đoạn thơ “Cảnh ngày xuân” của Nguyễn Du.
Câu 3: (2 điểm) Trình bày những giá trị về nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Câu 4: (4 điểm) Phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn thơ “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du.
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS ………………………..
TỔ NGỮ VĂN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1
MÔN NGỮ VĂN 9 (phần truyện trung đại)
Thời gian làm bài: 45 phút

A.Mục tiêu cần đạt :
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 9 phần Truyện trung đại, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
1. Kiến thức
Nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện Trung Đại Việt Nam: những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu.
2. Kĩ năng
Qua bài kiểm tra, đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và năng lực diễn đạt.
3. Thái độ
Giáo dục HS tính cẩn thận, tích cực
B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức tự luận.
- Cách tổ chức kiểm tra:
Cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 45 phút.
C. THIẾT LẬP MA TRẬN
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần đọc – hiểu văn bản từ đầu năm học.
- Chọn các nội dung chính để đánh giá học sinh và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
- Xác định khung ma trận.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
MÔN NGỮ VĂN 9 (phần truyện trung đại)
Thời gian làm bài: 45 phút

Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao


1/- Chuyện người con gái Nam Xương
- Truyện Lục Vân Tiên

- Tóm tắt
truyện.

Số câu


Số câu: 2
Số điểm:4
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ : 40%

2/ Truyện Kiều của Nguyễn Du


Giá trị nội dung, nghệ thuật
Số câu

Số câu:
Số điểm:
Số câu: 2
Số điểm:4
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ : 40 %

3/ - Chị em Thúy Kiều
- Cảnh ngày
xuân
- Ghi 6 câu thơ nói về vẻ đẹp của Thúy Kiều.
- Sáu câu
thơ cuối

Số câu
 
Gửi ý kiến