Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hóa học 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:41' 11-10-2017
Dung lượng: 35.4 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (T16-đề 1) Năm học 2012-2013
Môn Hóa học 8 Thời gian:45’ (TN:20’+TL:25’)
I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)
A- Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu dưới đây: (2điểm)
Câu 1. Trong các vật thể sau, vật thể nào là vật nhân tạo?
A. Sao mộc B. Đất đá C. Sông, suối D. Ao, hồ
Câu 2. Nhiều chất trộn lẫn vào nhau, gọi là:
A. Hỗn hóng B. Hỗn tạp C. Hỗn hợp D. Dung dịch
Câu 3. Cơ thể người có 63-68% về khối lượng là nước. Chất là:
A. Cơ thể B. Người C. Khối lượng D. Nước
Câu 4. Nước tinh khiết có tính chất vật lí:
A. t0 nc=0 oC, t0s=100 oC, D=1 g/ml B. t0 nc=10 oC, t0s=100 oC, D=1 g/ml
C. t0 nc=100 oC, t0s=10 oC, D=1 g/ml D. t0 nc=10 oC, t0s=10 oC, D=1 g/ml
Câu 5. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau đây:
A. Nơtron B. Prôton C. Electron D. Hạt nhân
Câu 6. Trong các hạt sau, hạt nào mang điện tích âm:
A. Nơtron B. Prôton C. Electron D. Hạt nhân
Câu 7. Nguyên tố hoá học nào có khối lượng lớn nhất trong vỏ trái đất:
A. Nhôm B. Sắt C. Oxi. D. Silic
Câu 8. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:
A. cU; B. cu; C. CU; D. Cu.
Câu 9. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
C. 2 đơn chất và 4 hợp chất D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 10. Phân tử khối của CO2 là:...... đvC (biết nguyên tử khối O = 16; C = 12)
A. 42 B. 43 C. 44 D. 45
Câu 11. Công thức hoá học của đơn chất phi kim như: hiđrô, oxi, clo có dạng như thề nào?
A. A B. A2 C. AxBy D. AxByCz
Câu 12. Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3; B. H3NO; C. H2NO3; D. HN3O.
Câu 13. Hóa trị của nhôm là:
A. I B. II C. III D. IV
Câu 14. Một hợp chất có công thức hoá học H2S, hãy cho biết nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị mấy?
A. I B. II C. III D. IV
II. Phần tự luận: (6,5 điểm)
Câu 1: (1 đ) Tính phân tử khối của các hợp chất sau:
a. Na2O b. Ca(OH)2
(Biết Na=23, Ca=40, O=16, H=1)
Câu 2: (2 đ) Dùng chữ số và kí hiệu hoá học diễn đạt các ý sau:
a. 1 nguyên tử Magiê; b . 5 nguyên tử Clo c. 1 phân tử khí oxi d. 10 phân tử nước (gồm 2H và 1O)
Câu 3: (1,5 đ) Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm:
a. Fe (III) và SO4(II) b. Fe (II) và Cl (I)
Câu 4: (1 đ)Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O
và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.
Tính phân tử khối của hợp chất.
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.
(Biết nguyên tử khối: Al = 27; S = 32; O = 16)ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (T16-đề 2) Năm học 2012-2013
 
Gửi ý kiến