Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG HOẰNG HÓA VÒNG 3 - 2017 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê văn nguyên
Ngày gửi: 19h:23' 11-10-2017
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 1 người (lê văn nguyên)
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN ĐỢT I
Năm học: 2015-2016
Môn thi: Sinh học – Lớp 9
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề)

Bài 1( 2 điểm):
a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản của quá trình nguyên phân và giảm phân?
b. Giải thích cơ chế duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ cơ thể?
Bài 2( 2 điểm):
a. Phân tích mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Vì sao nói ADN vừa có tính đa dạng vừa có tính đặc thù?
Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của các loại ARN.
Bài 3( 2 điểm):
Ở đậu Hà Lan:
Gen H quy định hoa tím, gen h quy định hoa trắng.
Gen B quy định hạt bóng, gen b quy định hạt nhăn.
Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trên nằm trên hai cặp NST khác nhau và không xuất hiện tính trạng trung gian.
Tổ hợp 2 cặp tính trạng về màu hoa và đặc điểm của hạt thì ở đậu Hà Lan có bao nhiêu kiểu hình? Liệt kê các kiểu hình đó.
Viết các kiểu gen có thể cho mỗi loại kiểu hình
Viết các loại giao tử có thể được tạo ra từ mỗi kiểu gen quy định hai cặp tính trạng trên
Viết các kiểu gen thuần chủng và kiểu gen không thần chủng quy định hai cặp tính trạng trên.
Bài 4( 2 điểm):
Một đoạn phân tử ADN có 250 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Hãy xác định:
a. Tổng số nucleotit và chiều dài của đoạn ADN.
b. Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN.
c. Khi gen tự nhân đôi 5 lần thì môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình này.
Bài 5( 2 điểm):
Có 3 hợp tử cùng loài nguyên phân với số lần không bằng nhau và đã tạo ra tổng số 28 tế bào con.
Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con tạo ra của mỗi hợp tử. Biết rằng theo thứ tự ba hợp tử A, B, C có số lần nguyên phân giảm dần.
Trong quá trình nguyên phân trên của 3 hợp tử môi trường đã cung cấp tổng số 1150 nhiễm sắc thể. Hãy xác định:
Tên của loài
Số NST có trong toàn bộ các tế bào con được tạo ra.
----------Hết---------
(Đề thi có 01 trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:........................................................: Số báo danh:.....................

UBND HUYỆN HOẰNG HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi: Sinh học – Lớp 9Bài 1( 2 điểm):
Ý /phần
Đáp án
Điểm

a
Nguyên phân
Giảm phân
0,1


- Xảy ra ở hầu hết các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
- Xảy ra ở TB sinh dục thời kì chín.
- Chỉ có 1 lần phân bào.
- 2 lần phân bào.
0,1


- Biến đổi NST:
+ Kì trước: Không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong các NST kép.
+ Kì giữa: Các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
+ Kì sau : Có sự phân li các crômatit trong từng NST kép về 2 cực của TB.
+ Kì cuối các NST nằm gọn trong nhân mới với số lượng đơn bội đơn.

+ Kì trước I: Xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong cùng 1 cặp NST kép tương đồng.
+ Kì giữa I: Các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào.
+ Kì sau I: Các NST kép trong cặp NST tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào.
+ Kì cuối I các NST nằm gọn trong nhân mới với số lượng đơn bội kép


0,15


0,15


0,15


0,15


- Kết quả: Từ 1 TB mẹ 2n hình thành 2 TB con giống hệt nhau và có bộ NST 2n giống TB mẹ.
- Từ 1 TB mẹ 2n tạo ra 4 TB con có bộ NST n.
0,2

b
* Cơ chế duy trì ổn định bộ NST đối với sinh vật sinh sản vô tính:
- Trong sinh sản vô tính thế hệ mới được tạo thành từ
 
Gửi ý kiến