Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hóa hki khoi 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: QUẬN THỦ ĐỨC
Người gửi: Hồ Lâm Quang Thảo
Ngày gửi: 08h:56' 12-10-2017
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÀY KIỂM TRA: 23/12/2016


MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề có 01 trang


Câu 1: (3 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau:
Al2O3 → Al → Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3

Al2S3
Câu 2:(1 điểm)
Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô.
Có các chất làm khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO2, khí O2, khí CO2. Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Câu 3: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau: NaOH, KNO3, H2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học.

Câu 4: (1,5 điểm)
Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hóa học.
a) AgNO3; b) HCl; c) Mg; d) Al; e) Zn

Câu 5: ( 3 điểm)
Trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 0,5M bằng dung dịch KOH 0,2M.
a) Viết phương trình hóa học.
b) Tính thể tích dung dịch KOH 0,2M cần dùng.
c) Tính khối lượng muối tạo thành và nồng độ M của dung dịch muối sau phản ứng.

HỀT
(Cho biết: K= 39; H= 1; S= 32; O= 16)

UBND QUẬN THỦ ĐỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÀY KIỂM TRA: 23/12/2016


MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1:
(3 điểm)
Hs viết và cân bằng đúng phương trình hóa học.

0,5 x 6

Câu 2:
(1 điểm)
-Nguyên tắc: khí cần làm khô và chất làm khô không có pứ với nhau.
- Vậy: Dùng H2SO4 đặc có thể làm khô cả 3 khí.
Chỉ dùng CaO để làm khô khí O2.
0,5

0,25
0,25

Câu 3:
(1, 5 điểm)
Trình bày đúng cách phân biệt 4 dung dịch.
Viết đúng PTPỨ
1
0,5

Câu 4:
(1,5 điểm)
Chọn Al.
Giải thích:
Viết PTHH
0, 5
0, 5
0, 5

Câu 5:
(3 điểm)
 H2SO4 + 2KOH ( K2SO4 + 2H2O
1 mol 2 mol 1 mol 2 mol
0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol
nH2SO4 = … = 0,05 mol
nNaOH = … = 0,1 mol
VddNaOH = … = 0,5 lít
nNa2SO4 = … = 0,05 mol
mK2SO4 = … = 8,7 gam
Vdd sau pứ = … = 0,6 lít
CM dd muối sau pứ =  0,083M
0,5

0, 5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25Lưu ý: HS làm cách khác đúng, hợp lý vẫn trọn số điểm.


HỀT

 
Gửi ý kiến