Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHUYEN DE BOI DUONG HOA THCS : CLO- LUU HUYNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Lâm Quang Thảo
Ngày gửi: 09h:00' 12-10-2017
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HÓA 9 GV: HỒ LÂM QUANG THẢO
CHUYÊN ĐỀ: CLO – LƯU HUỲNH
1)Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được V lít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan . Tìm V
2)Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl loãng, thu được 1,344 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?
3)Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg,Cu,Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với O2 thu được hhY gồm các oxit có khối lượng là 3,33 gam. Thể tích dd HCl (ml) 2M vừa đủ để phản ứng với Y là:
4)OxitMxOy có tỉ lệ khối lượng mM : mO = 21 : 8.Hòa tan hết 31,32 gam oxit này cần dùng V lít dung dịch hỗn hợp HCl 0,1 M .Tìm V
5)Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam kim loại M hóa trị II (có hoá trị không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí A: Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 5,65 gam chất rắn B và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 1,456 lít (ở đktc). Xác định kim loại M
6)Đốt cháy hoàn toàn 16.8 gam kim loại M (có hoá trị không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí A: Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 33,5 gam chất rắn B và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 8.96 lít (ở đktc). Xác định kim loại M
7)Cho V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo thành 37,05 gam hỗn hợp các sản phẩm.
Tính khối lượng hỗn hợp khí A
Tính V
8)Cho 11,2 lít hỗn hợp A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp sản phẩm.
Tính khối lượng A và Tính số mol của oxi trong A
Thành phần khối lượng của Mg, Al trong hỗn hợp B.
9)Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là
A.72,91%. B. 64,00%. C. 66,67%. D. 37,33
10)Hình vẽ trên mô tả điều chế khí oxi trong phong thí nghiệm
/
Xác định chất X,Y
Công dụng của bong gòn trong ống nghiệm?
Tại sao ông nghiệm chứa X phải để nghiêng?
11)Một hỗn hợp rắn X gồm Fe và một kim loại R hóa trị II. Lấy 24 gam X chia làm hai phần bằng nhau.
Phần I : Hòa tan trong dd HCl dư làm thóat ra 2,24 lít khí (đkc)
Phần II: nung nóng với khí clo dư tạo ra hỗn hợp muối cân nặng 28,75 gam.
Tìm tên R
12)Cho một lượng halogen X2 tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại M có hóa trị I, người ta thu được 22,35 g hợp chất A. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 13,35 g hợp chất B. Còn nếu cho lượng kim loại M nói trên tác dụng hết với lưu huỳnh thì thu được 16,50 g hợp chất C. Hãy xác định tên các nguyên tố X và M, từ đó viết công thức các chất A, B, C
13)Hoà tan 1,7g hỗn hợp kim loại A ở nhóm IIA và Zn vào dd HCl thu được 0,672l khí (đktc). Mặt khác để hoà tan 1,9g A thì dùng không hết 200ml dung dịch HCl 0,5M. Xác định kim loại A
14)X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc).Xác định kim loại X.
15)Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại
 
Gửi ý kiến