Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CAU HOI ON TAP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violet
Người gửi: Lương Văn Chất
Ngày gửi: 10h:14' 12-10-2017
Dung lượng: 289.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIÊM PHÉP BIẾN HÌNH
Câu 1.Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay , là ảnh của điểm :
A.  . B. . C. . D. .
Câu2. Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay biến đường thẳng AD thành đường thẳng:
A. CD . B. BC. C. BA. D. AC.
Câu 3.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nó
A.  . B. . C. . D. Cả A.B.C. đều sai.
Câu 4.Phép biến hình nào sau đây không có tính chất : “ Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó”
A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục.
C. Phép đối xứng tâm. D. Phép Câuị tự.
Câu5. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng
A. Phép Câuị tự là một phép dời hình.
B. Có một phép đối xứng trục là phép đồng nhất.
C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.
D. Thực hiện liên tiếp phép quay Câuà phép Câuị tự ta được phép đồng dạng.
Câu6. Trong hệ tục Oxy cho M(0;2); N(-2;1); . T biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’ là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 7.Chọn 12 giờ làm gốc. Khi kim giờ chỉ 1 giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác:
A. 900 B. -3600 C. 1800 D. -7200.
Câu8. Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng :. Phép Câuị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng (d) thành đường nào
A. 2x+y+3=0 B.2x+y-6=0 C.4x+2y-3=0 D.4x+2y-5=0
Câu 9.Phép Câuị tự tâm  tỉ số -2 biến đường tròn: (x-1)2+(y-2)2 = 4 thành đường nào
A.(x-2)2+(y-4)2=16 B.(x-4)2+(y-2)2=4 C.(x-4)2+(y-2)2=16 D.(x+2)2+(y+4)2=16
Câu 10.Cho đường thẳng d có phương trình x+ y2 =0.Phép hợp thành của phép đối xứng tâm O(0;0) Câuà phép tịnh tiến theo (3;2) biến d thành đường thẳng nào
A. x+y4 =0 B. 3x+3y2=0 C. 2x+y+2 =0 D. x+y3=0
Câu 11.Cho đường thẳng d: 2xy = 0 phép đối xứng trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào
A. 2x+y -1=0 B. 2xy =0 C. 4xy =0 D. 2x+y2=0
Câu 12.Cho đường tròn (C) có phương trình (x2)2 +(y 2)2 =4. Phép đồng dạng là hợp thành của phép Câuị tự tâm O(0;0), tỉ số  Câuà phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 sẽ biến (C) thành đường tròn nào
A. (x+2)2 +(y1)2 =16 B. (x1)2 +(y1)2 =16
C. (x+4)2 +(y4)2 =16 D. (x2)2 +(y2)2 =16
Câu 13.Cho M(3; 1) Câuà I(1;2). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M
qua phép đối xứng tâm I
A. N(2;1) B. P(1;3) C. S(5;4) D. Q(1;5 )
Câu 14.Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox
A. Q(2;3) B. P(3;2) C. N(3; 2) D. S(2;3)
Câu 15.Cho đường thẳng d: 3x-y+1=0, đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau là ảnh của d qua phép quay tâm O(0 
 
Gửi ý kiến